به فروشگاه ابزار صنعتی خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته

حالت نمایش

بوکس بادی 1 اینچ سوپرقوی جنیوس

801800
استاندارد پیچ ومهره1.1/4IN./32MM
گشتاور 2439 نیوتن متر
سرعت 4000 دور در دقیقه
حداکثرفشارهوا 90 psi
طول دستگاه 370 میلیمتر
میانگین مصرف هوا 3/2CFM

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بوکس بادی 1 اینچ فشارقوی سبک جنیوس

801200
استاندارد پیچ ومهره1.1/2IN./38MM
گشتاور 1627 نیوتن متر
سرعت 6000 دور در دقیقه
حداکثرفشارهوا 93 psi
طول دستگاه 216 میلیمتر

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بوکس بادی 3/8 اینچ سوپرقوی جنیوس

300200
استاندارد پیچ ومهره7/16IN./11MM
گشتاور 271 نیوتن متر
سرعت 10000 دور در دقیقه
حداکثرفشارهوا 90 psi
طول دستگاه 140 میلیمتر

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بوکس بادی 3/4 اینچ سوپرقوی جنیوس

601100
استاندارد پیچ ومهره7/16IN./36MM
گشتاور 1491 نیوتن متر
سرعت 6000 دور در دقیقه
حداکثرفشارهوا 90 psi
طول دستگاه 208 میلیمتر

امتیازمحصول
3
تماس بگیرید

بوکس بادی 3/4 اینچ فشارقوی جنیوس

600850
استاندارد پیچ ومهره1.1/8IN./29MM
گشتاور 1152 نیوتن متر
سرعت 7500 دور در دقیقه
حداکثرفشارهوا 90 psi
طول دستگاه 170 میلیمتر

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بوکس بادی 1/2 اینچ سوپرقوی جنیوس

400800
استاندارد پیچ ومهره1.1/16IN./27MM
گشتاور 1085 نیوتن متر
سرعت 7500 دور در دقیقه
حداکثرفشارهوا 90 psi
طول دستگاه 165 میلیمتر

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بوکس بادی 1/2 اینچ سوپرقوی جنیوس

400500
استاندارد پیچ ومهره5/8IN./16MM
گشتاور 678نیوتن متر
سرعت 7000 دور در دقیقه
حداکثرفشارهوا 90 psi
طول دستگاه 190 میلیمتر

امتیازمحصول
3
تماس بگیرید

بوکس بادی 3/8 اینچ سوماک

ST5533
ظرفیت بوکس3/8 اینچ
گشتاور 216 نیوتن متر
سرعت 9000 دور در دقیقه
حداکثرفشارهوا3/8 بار
طول دستگاه 163 میلیمتر

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بوکس بادی 3/8 اینچ سوماک

ST5531
ظرفیت بوکس3/8 اینچ
گشتاور 298 نیوتن متر
سرعت 8500 دور در دقیقه
حداکثرفشارهوا3/8 بار
طول دستگاه 155 میلیمتر

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بوکس بادی 3/4 اینچ سوماک

ST5560
ظرفیت بوکس3/4 اینچ
گشتاور 677 نیوتن متر
سرعت 5000 دور در دقیقه
حداکثرفشارهوا1/2 بار
طول دستگاه 245 میلیمتر

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بوکس بادی 1/2 اینچ سوماک

ST5544
حداکثر ظرفیت بوکس19 میلیمتر
گشتاور 542 نیوتن متر
سرعت 8000 دور در دقیقه
حداکثرفشارهوا3/8 بار
طول دستگاه 180 میلیمتر

امتیازمحصول
تماس بگیرید

بوکس بادی 1/2 اینچ سوماک

ST5540
حداکثر ظرفیت بوکس19 میلیمتر
گشتاور 311 نیوتن متر
سرعت 7000 دور در دقیقه
حداکثرفشارهوا5/8 بار
طول دستگاه 180 میلیمتر

امتیازمحصول
تماس بگیرید

saeedasadi1360@gmail.com
021 66 17 17 29 - 30
021 66 17 25 97
تهران:خیابان امام خمینی روبروی بیمارستان سینا مجتمع تجاری رشید 3 طبقه زیر همکف پلاک 2(فروشگاه پرشین تولز)