به فروشگاه پرشین تولز خوش آمدید.

برند
قدرت
قطر صفحه

تاریخ به روزرسانی: 1399/09/24
15 : 0
مقایسه شود نام محصول برند قدرت قطر صفحه قیمت (تومان)
فرز آهنگری 2100 وات پوکا پوکا 2100وات 180 میلیمتر 2,100,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/5/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
260000
فرز آهنگری 2200 وات ماکیتا ماکیتا 2200وات 180 میلیمتر 0
دامنه تغییرات قیمت
1395/7/25 1395/8/16 1395/9/21 1395/10/4 1396/1/20 1396/12/5 1397/11/6 1398/1/24 1398/2/8 1398/2/16 1398/4/15 1398/9/2 1398/12/3
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
357000 370000 388000 402000 389000 457000 1100000 1250000 1300000 1500000 1600000 1850000 2100000
فرز آهنگری 2200 وات مک تک مک تک 2200وات 180 میلیمتر 2,490,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/10/25 1395/11/17 1397/7/14 1398/1/24 1399/2/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
193000 180000 580000 600000 1200000
فرز آهنگری 2400 وات سمپراکس 2,250,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/1/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
2250000
فرز آهنگری 2600 وات ماکیتا ماکیتا 2600وات 180 میلیمتر 5,000,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/7/25 1395/8/16 1395/11/17 1395/12/8 1397/11/6 1398/2/8 1398/2/16 1398/3/26 1398/4/15 1398/8/19 1398/9/2 1398/12/3 1398/12/6
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
510000 565000 490000 500000 1290000 1500000 1600000 1450000 1550000 1700000 1750000 2200000 2400000
فرز آهنگری 2800 وات دی سی ای 2,500,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/9/25 1399/10/6
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
2600000 2500000
فرز آهنگری متوسط 1050 وات ماکیتا ماکیتا 1050وات 3,900,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
فرز آهنگری متوسط 1400 وات دی سی ای 1,930,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
فرز انگشتی گلو بلند دی سی ای 1,700,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/10/2
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
1700000
فرز انگشتی گلو بلند رونیکس رونیکس 710وات 1,648,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
فرز انگشتی گلو بلند ماکیتا ماکیتا 400وات 3,980,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/9/21 1395/10/4 1395/10/25 1396/1/20 1398/2/16
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
280000 285000 286000 290000 1350000
فرز انگشتی گلو بلند ماکیتا ماکیتا 400وات 3,980,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
فرز انگشتی گلو کوتاه دی سی ای 900,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/10/2
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
900000
فرز انگشتی گلو کوتاه دی سی ای 1,050,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/10/2
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
1050000
فرز انگشتی گلو کوتاه دی سی ای 1,150,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/10/2
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
1150000
فرز انگشتی گلو کوتاه ماکیتا ماکیتا 400وات 2,800,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/7/25 1395/8/16 1395/9/21 1395/10/4 1395/10/25 1396/12/5 1397/11/6 1398/1/24 1398/3/26 1398/8/19 1398/12/3 1398/12/6
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
245000 250000 260000 285000 273500 315000 850000 1100000 1280000 1850000 1900000 2100000
فرز انگشتی گلوکوتاه رونیکس رونیکس 710وات 1,548,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
فرز سمباده زنی (پولیش) رونیکس رونیکس 1200وات 180 میلیمتر 2,298,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/1/11
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
0
فرز سمباده زنی (پولیش) سمپراکس 1,950,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/1/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
1950000
فرز سمباده زنی (پولیش) ماکیتا ماکیتا 1600وات 180 میلیمتر 6,300,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/7/25 1395/8/16 1395/10/25 1395/12/8 1396/1/20 1396/12/5 1397/11/6 1398/1/24 1398/2/8 1398/3/26 1398/8/19 1398/12/3 1398/12/6
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
480000 530000 558000 500000 560000 620000 1355000 1950000 2200000 2700000 3400000 3250000 3500000
فرز سنگبری 2200 وات مک تک مک تک 2200وات 230 میلیمتر 2,490,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/10/25 1395/11/17 1397/7/14 1398/1/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
193000 180000 580000 600000
فرز سنگبری 2400 وات سمپراکس 2,350,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/1/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
2350000
فرز سنگبری و آهنگبری 2200 وات ماکیتا ماکیتا 2200وات 230 میلیمتر 3,950,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/7/25 1395/8/16 1395/9/21 1395/10/4 1396/1/20 1396/12/5 1397/1/22 1397/11/6 1398/1/24 1398/2/8 1398/2/16 1398/4/15 1398/9/2 1398/12/3
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
357000 380000 388000 402000 389000 457000 495000 1100000 1270000 1320000 1500000 1600000 1850000 2100000
فرز سنگبری و آهنگری 2600 وات ماکیتا ماکیتا 2600وات 230 میلیمتر 5,480,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/7/25 1395/9/21 1395/10/4 1396/1/31 1397/1/22 1397/11/6 1398/2/8 1398/2/16 1398/3/26 1398/4/15 1398/8/19 1398/9/2 1398/12/3 1398/12/6
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
510000 550000 585000 500000 590000 1290000 1500000 1600000 1450000 1550000 1700000 1750000 2200000 2400000
فرزسمباده زنی(پولیش)پوکا پوکا 1200وات 180 میلیمتر 1,950,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/5/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
235000
مینی فرز 1020 وات دی سی ای 710وات 1,500,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/9/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
1600000
مینی فرز 1050 وات دسته بلند رونیکس رونیکس 1050وات 115 میلیمتر 1,498,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
مینی فرز 710 وات ماکیتا ماکیتا 710وات 115 میلیمتر 2,700,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/7/6 1395/7/25 1395/8/16 1395/10/4 1395/11/17 1396/12/5 1397/11/6 1397/12/20 1398/1/24 1398/2/8 1398/4/15 1398/12/3 1398/12/6 1399/9/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
160000 168000 170000 210000 183000 217000 780000 700000 720000 750000 780000 950000 1050000 2700000
مینی فرز 750 وات دی سی ای 900,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/9/24 1399/9/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
9000000 900000
مینی فرز 840 وات ماکیتا ماکیتا 840وات 115 میلیمتر 2,800,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/7/25 1395/8/16 1395/9/21 1395/10/4 1396/12/5 1397/11/6 1397/12/20 1398/1/24 1398/2/8 1398/2/16 1398/3/26 1398/4/15 1398/12/3 1398/12/6
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
195000 188000 217000 227000 262000 880000 800000 820000 850000 950000 930000 970000 1200000 1400000
مینی فرز 850 وات دی سی ای 1,200,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/9/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
1200000
مینی فرز 850 وات سمپراکس 950,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/1/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
950000
مینی فرز 850 وات سمپراکس 980,000
دامنه تغییرات قیمت
1400/1/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
980000
مینی فرز 880 وات رونیکس رونیکس 710وات 115 میلیمتر 1,398,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/6/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
مینی فرز دسته بلند دی سی ای 1,550,000
دامنه تغییرات قیمت
1399/9/25
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
0
مینی فرز سوپرکلاچ ماکیتا ماکیتا 1400وات 125 میلیمتر 4,800,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/7/25 1395/9/21 1398/12/3
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
449000 480000 2800000
:
  • این لیست قیمت متعلق به فروشگاه پرشین تولز بوده و صرفاً جهت اطلاع بازدید کنندگان گرامی از نوسانات قیمت تنظیم گردیده است ، لذا هیچگونه مسئولیتی در قبال قیمتهای سایر فروشگاه ها ندارد.
  • تمامی قیمتها با توجه به نوسانات قیمت ارز و بازارممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر یابد و بدیهی است که این سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال خریدهای که مراحل خرید آن تکمیل نشده است ندارد.
  • قیمت تمام کالاها بر اساس تحویل درب فروشگاه بوده وهزینه ارسال و باربری جداگانه محاسبه می شود.
  • کالاهای بدون قیمت به منزله اتمام آن کالا در انبارشرکت واردکننده بوده وجهت دریافت اطلاعات بیشتر با فروشگاه تماس حاصل نمایید.

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت

saeedasadi1360@gmail.com
021 66 17 17 29 - 30
021 66 17 25 97
تهران-خیابان امام خمینی-روبروی بیمارستان سینا- مجتمع تجاری رشید 3 طبقه زیر همکف پلاک 2