به فروشگاه پرشین تولز خوش آمدید.

برند

لیست قیمت ابزار

مقایسه شود نام محصول کاربرد برند قیمت (تومان)
دریل های ساده و گیربکسی
دریل 13 میلیمتر 2 دور گیربکسی ماکیتا صنعتی ماکیتا 4,900,000
دریل 10 میلیمتر 460 وات اتوماتیک 800,000
دریل 10 میلیمتر 500 وات اتوماتیک 840,000
دریل 10 میلیمتر 500 وات چکشی 1,150,000
دریل 10 میلیمتر آچاری سمپراکس 730,000
دریل 10 میلیمتر دیمردار اتوماتیک 780,000
دریل 10 میلیمتر ساده رونیکس نیمه صنعتی رونیکس 848,000
دریل 10 میلیمتر مک تک نیمه صنعتی مک تک 950,000
دریل 10 میلیمتراتوماتیک رونیکس نیمه صنعتی رونیکس 888,000
دریل 13 میلیمتر 500 وات چکشی 850,000
دریل 13 میلیمتر 500 وات گیربکسی 1,200,000
دریل 13 میلیمتر 710 وات چکشی 1,200,000
دریل 13 میلیمتر 720 وات گیربکسی 1,700,000
دریل 13 میلیمتر چکشی رونیکس نیمه صنعتی رونیکس 1,198,000
دریل 13 میلیمتر چکشی710 وات سمپراکس 980,000
دریل 13 میلیمترچکشی رونیکس نیمه صنعتی رونیکس 1,398,000
دریل 16 میلیمتر 3 دسته دی سی ای 1,800,000
دریل 16 میلیمتر2 دور گیربکسی ماکیتا صنعتی ماکیتا 6,400,000
دریل 6/5 میلیمتر آچاری 680,000
دریل 6/5 میلیمتر آچاری سمپراکس 650,000
دریل 6/5 میلیمتر اتوماتیک 730,000
دریل 6/5 میلیمتر مک تک نیمه صنعتی مک تک 1,000,000
دریل ستونی 13 میلیمتر ماکیتا صنعتی ماکیتا 9,700,000
دریل سر کج 10 میلیمتر ماکیتا صنعتی ماکیتا 7,800,000
دریل سرکج دی سی ای 2,000,000
دریل همزن ماکیتا صنعتی ماکیتا 8,000,000
دریل همزن1010وات دی سی ای 2,150,000
دریل چکشی 10 میلیمتر ماکیتا صنعتی ماکیتا 2,500,000
دریل چکشی 13 میلیمتر ماکیتا صنعتی ماکیتا 3,200,000
بتن کن و چکش تخریب
بتن کن چهارشیار 26 میلیمتر سمپراکس 2,150,000
بتن کن چهارشیار 26 میلیمتر سمپراکس 2,750,000
بتون کن 2 حالته 38 میلیمتر دی سی ای 4,500,000
بتون کن 2حالته 40 میلیمتری ماکیتا صنعتی ماکیتا 14,500,000
بتون کن 3 حالته 24 میلیمتر ماکیتا صنعتی ماکیتا 4,900,000
بتون کن 3 حالته 26 میلیمتر دی سی ای 2,400,000
بتون کن 3 حالته 26 میلیمتر رونیکس صنعتی رونیکس 2,598,000
بتون کن 3 حالته 26 میلیمتر ماکیتا صنعتی ماکیتا 5,500,000
بتون کن 3 حالته 26 میلیمتر ماکیتا صنعتی ماکیتا 5,000,000
بتون کن 3 حالته 26 میلیمتر ماکیتا صنعتی ماکیتا 6,200,000
بتون کن 3 حالته 26 میلیمتر پوکا صنعتی پوکا 1,580,000
بتون کن 3 حالته 32 میلیمتر رونیکس صنعتی رونیکس 3,598,000
بتون کن 3 حالته 36 میلیمتر رونیکس صنعتی رونیکس 3,798,000
بتون کن 3 حالته 40 میلیمتر رونیکس صنعتی رونیکس 4,998,000
بتون کن 3 حالته 50 میلیمتر رونیکس صنعتی رونیکس 8,998,000
بتون کن ضربه ای 28 میلیمتر رونیکس صنعتی رونیکس 3,298,000
آچار و پیچ گوشتی برقی
بوکس برقی 3/4 اینچ ماکیتا صنعتی ماکیتا 17,800,000
بوکس برقی 1 اینچ ماکیتا صنعتی ماکیتا 24,500,000
بوکس برقی 1/2 اینچ رونیکس صنعتی رونیکس 2,398,000
اره ها
اره افقی بر ماکیتا صنعتی ماکیتا 6,300,000
اره افقی بر چکشی ماکیتا صنعتی ماکیتا 8,300,000
اره فارسی بر 25/5 سانت ماکیتا صنعتی ماکیتا 12,300,000
اره فارسی بر 255 میلیمتر دی سی ای 5,950,000
اره فارسی بر میزی (2 کاره) ماکیتا صنعتی ماکیتا 27,000,000
اره فارسی بر میزی(2کاره)ماکیتا صنعتی ماکیتا 17,700,000
اره فارسی بر کشوئی19سانت ماکیتا صنعتی ماکیتا 15,700,000
اره فارسی بر کشوئی21/5 سانت بوش صنعتی 13,000,000
اره فارسی بر کشوئی30/5سانت ماکیتا صنعتی ماکیتا 31,500,000
اره فارسی برکشوئی 25/5سانت ماکیتا صنعتی ماکیتا 19,000,000
اره موئی بر ماکیتا عمومی ماکیتا 9,500,000
اره میزی دینامی 315mm ماکیتا ماکیتا 21,000,000
اره گردبر 18/5 سانت ماکیتا صنعتی ماکیتا 4,300,000
اره گردبر 18/5سانت دی سی ای 2,350,000
اره گردبر 18/5سانت ماکیتا صنعتی ماکیتا 4,950,000
عمودبر تک دور ماکیتا عمومی ماکیتا 2,500,000
عمودبر چکشی سه دور ماکیتا صنعتی ماکیتا 2,700,000
عمودبر چکشی شش دور ماکیتا صنعتی ماکیتا 6,200,000
فرز ها و ساینده ها
فرز آهنگری 2100 وات پوکا صنعتی پوکا 2,100,000
فرز آهنگری 2200 وات ماکیتا صنعتی ماکیتا 0
فرز آهنگری 2200 وات مک تک نیمه صنعتی مک تک 2,490,000
فرز آهنگری 2400 وات سمپراکس 2,250,000
فرز آهنگری 2600 وات ماکیتا صنعتی ماکیتا 5,000,000
فرز آهنگری 2800 وات دی سی ای 2,500,000
فرز آهنگری متوسط 1050 وات ماکیتا صنعتی ماکیتا 3,900,000
فرز آهنگری متوسط 1400 وات دی سی ای 1,930,000
فرز انگشتی گلو بلند دی سی ای 1,700,000
فرز انگشتی گلو بلند رونیکس صنعتی رونیکس 1,648,000
فرز انگشتی گلو بلند ماکیتا صنعتی ماکیتا 3,480,000
فرز انگشتی گلو بلند ماکیتا صنعتی ماکیتا 3,980,000
فرز انگشتی گلو کوتاه دی سی ای 900,000
فرز انگشتی گلو کوتاه دی سی ای 1,050,000
فرز انگشتی گلو کوتاه دی سی ای 1,150,000
فرز انگشتی گلو کوتاه ماکیتا صنعتی ماکیتا 2,550,000
فرز انگشتی گلوکوتاه رونیکس صنعتی رونیکس 1,548,000
فرز سمباده زنی (پولیش) رونیکس صنعتی رونیکس 2,298,000
فرز سمباده زنی (پولیش) سمپراکس 1,950,000
فرز سمباده زنی (پولیش) ماکیتا صنعتی ماکیتا 6,300,000
فرز سنگبری 2200 وات مک تک نیمه صنعتی مک تک 2,490,000
فرز سنگبری 2400 وات سمپراکس 2,350,000
فرز سنگبری و آهنگبری 2200 وات ماکیتا صنعتی ماکیتا 3,950,000
فرز سنگبری و آهنگری 2600 وات ماکیتا صنعتی ماکیتا 5,480,000
فرزسمباده زنی(پولیش)پوکا پوکا 1,950,000
مینی فرز 1020 وات دی سی ای 1,500,000
مینی فرز 1050 وات دسته بلند رونیکس صنعتی رونیکس 1,498,000
مینی فرز 710 وات ماکیتا صنعتی ماکیتا 2,700,000
مینی فرز 750 وات دی سی ای 900,000
مینی فرز 850 وات دی سی ای 1,200,000
مینی فرز 850 وات سمپراکس 950,000
مینی فرز 850 وات سمپراکس 980,000
مینی فرز 880 وات رونیکس صنعتی رونیکس 1,398,000
مینی فرز دسته بلند دی سی ای 1,550,000
مینی فرز سوپرکلاچ ماکیتا صنعتی ماکیتا 4,800,000
فرز نجاری و رنده
فرز نجاری 12 میلیمتر ماکیتا صنعتی ماکیتا 11,200,000
فرز نجاری 12 میلیمتر ماکیتا صنعتی ماکیتا 12,000,000
فرز نجاری مشتی 6 میلیمتر ماکیتا نیمه صنعتی ماکیتا 3,100,000
فرز نجاری مشتی ماکیتا ماکیتا 4,500,000
برش دهنده ها
برش دهنده 110 میلیمترماکیتا صنعتی ماکیتا 4,200,000
شیارزن 125 میلیمتر ماکیتا صنعتی ماکیتا 6,500,000
شیارزن 2 تیغ 125 میلیمتر رونیکس صنعتی رونیکس 3,498,000
شیارزن تک تیغ دی سی ای 1,900,000
قیچی فلزبر 2/5 میلیمتر دی سی ای 2,800,000
قیچی فلزبر 3/2 میلیمتر دی سی ای 3,300,000
قیچی فلزبر 3/2 میلیمترماکیتا صنعتی ماکیتا 12,300,000
ابزار شارژی
اره افقی بر بزرگ شارژی دی سی ای 6,000,000
اره افقی بر کوچک شارژی دی سی ای 3,200,000
بوکس لیتیوم شارژی دی سی ای 5,500,000
دریل شارژی 12 ولت لیتیوم بوش صنعتی بوش 2,900,000
دریل شارژی 12 ولت لیتیوم دی سی ای 2,400,000
دریل شارژی 12 ولت لیتیوم رونیکس صنعتی رونیکس 2,498,000
دریل شارژی 12 ولت لیتیوم سمپراکس 1,800,000
دریل شارژی 12 ولت لیتیوم پوکا صنعتی پوکا 2,100,000
دریل شارژی 12 ولت ماکیتا صنعتی ماکیتا 5,500,000
دریل شارژی 12 ولت چکشی ماکیتا صنعتی ماکیتا 0
دریل شارژی 14 ولت لیتیوم دی سی ای 2,700,000
دریل شارژی 14/4 ولت لیتیوم رونیکس صنعتی رونیکس 2,998,000
دریل شارژی 14/4 ولت ماکیتا صنعتی ماکیتا 6,200,000
دریل شارژی 14/4 ولت چکشی ماکیتا صنعتی ماکیتا 6,480,000
دریل شارژی 18 ولت لیتیوم رونیکس صنعتی رونیکس 3,598,000
دریل شارژی چکشی 10/8 ولت لیتیوم ماکیتا صنعتی ماکیتا 5,950,000
دریل شارژی چکشی 10/8 ولت لیتیوم ماکیتا صنعتی ماکیتا 5,900,000
دریل شارژی چکشی 14 ولت لیتیوم رونیکس صنعتی رونیکس 3,998,000
دمنده و مکنده شارژی دی سی ای 3,200,000
پیچ گوشتی 3/6 ولت لیتیوم رونیکس صنعتی رونیکس 998,000
پیچ گوشتی شارژی 3/6 ولت ماکیتا عمومی ماکیتا 1,800,000
پیچ گوشتی شارژی 4/8 ولت ماکیتا عمومی ماکیتا 3,190,000
پیچ گوشتی شارژی4 ولت لیتیوم دی سی ای 900,000
ابزار باغبانی
ابزار پنوماتیک
منگنه کوب بادی ماکیتا صنعتی ماکیتا 1,840,000
میخ کوب بادی اسکا جیت صنعتی 2,490,000
میخ کوب بادی ماکیتا ماکیتا 3,650,000
کمپرسور باد
کمپرسور باد 10 لیتری رونیکس نیمه صنعتی 3,598,000
کمپرسور باد 25 لیتری رونیکس صنعتی 4,598,000
کمپرسور باد 50 لیتری رونیکس صنعتی 5,598,000
کمپرسور باد 80 لیتری رونیکس صنعتی 7,598,000
کارواش
کارواش 100بار دینامی دی سی ای 3,400,000
کارواش 130 بار فشار قوی ماکیتا عمومی ماکیتا 13,000,000
کارواش فشار قوی 110 بار ماکیتا عمومی ماکیتا 7,280,000
اینورتر
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دی سی ای 5,500,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دی سی ای 6,000,000
اینورتر جوشکاری 250 آمپر دی سی ای 6,500,000
ابزار اندازه گیری
تراز لیزری دی سی ای 2,500,000
مترلیزری 60 متری دی سی ای 1,750,000
مترلیزری 80 متری دی سی ای 2,250,000
:
  • این لیست قیمت متعلق به فروشگاه پرشین تولز بوده و صرفاً جهت اطلاع بازدید کنندگان گرامی از نوسانات قیمت تنظیم گردیده است ، لذا هیچگونه مسئولیتی در قبال قیمتهای سایر فروشگاه ها ندارد.
  • تمامی قیمتها با توجه به نوسانات قیمت ارز و بازارممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر یابد و بدیهی است که این سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال خریدهای که مراحل خرید آن تکمیل نشده است ندارد.
  • قیمت تمام کالاها بر اساس تحویل درب فروشگاه بوده وهزینه ارسال و باربری جداگانه محاسبه می شود.
  • کالاهای بدون قیمت به منزله اتمام آن کالا در انبارشرکت واردکننده بوده وجهت دریافت اطلاعات بیشتر با فروشگاه تماس حاصل نمایید.

saeedasadi1360@gmail.com
021 66 17 17 29 - 30
021 66 17 25 97
تهران-خیابان امام خمینی-روبروی بیمارستان سینا- مجتمع تجاری رشید 3 طبقه زیر همکف پلاک 2