به فروشگاه ابزار صنعتی خوش آمدید.

برند

لیست قیمت ابزار

مقایسه شود نام محصول کاربرد برند قیمت (تومان)
دریل های ساده و گیربکسی
دریل 13 میلیمتر 2 دور گیربکسی ماکیتا صنعتی ماکیتا 4,800,000
دریل 6/5 میلیمتراتومات رونیکس نیمه صنعتی رونیکس 8,980,000
دریل 10 میلیمتر 460 وات اتوماتیک 1,000,000
دریل 10 میلیمتر 500 وات چکشی 1,650,000
دریل 10 میلیمتر آچاری سمپراکس 950,000
دریل 10 میلیمتر اتومات سمپراکس 990,000
دریل 10 میلیمتر دیمردار اتوماتیک 950,000
دریل 10 میلیمتر ساده رونیکس نیمه صنعتی رونیکس 1,300,000
دریل 10 میلیمتر ماکیتا نیمه صنعتی ماکیتا 2,200,000
دریل 10 میلیمتراتوماتیک رونیکس نیمه صنعتی رونیکس 1,070,000
دریل 13 میلیمتر 2 دور گیربکسی ماکیتا صنعتی ماکیتا 5,300,000
دریل 13 میلیمتر 710 وات چکشی 1,800,000
دریل 13 میلیمتر 720 وات گیربکسی 2,250,000
دریل 13 میلیمتر اتومات گیربکسی سمپراکس 1,260,000
دریل 13 میلیمتر چکشی رونیکس نیمه صنعتی رونیکس 1,700,000
دریل 13 میلیمتر چکشی710 وات سمپراکس 1,590,000
دریل 13 میلیمتر2 دور گیربکسی ماکیتا صنعتی ماکیتا 5,850,000
دریل 13 میلیمترچکشی رونیکس نیمه صنعتی رونیکس 1,880,000
دریل 13میلیمتر گیربکسی 600 وات سمپراکس 1,750,000
دریل 16 میلیمتر 3 دسته دی سی ای 2,700,000
دریل 16میلیمتر گیربکسی سه دسته 1280 وات سمپراکس 2,350,000
دریل 6/5 میلیمتر اتوماتیک 950,000
دریل ستونی 13 میلیمتر ماکیتا صنعتی ماکیتا 9,700,000
دریل سر کج 10 میلیمتر ماکیتا صنعتی ماکیتا 9,800,000
دریل چکشی 10 میلیمتر ماکیتا صنعتی ماکیتا 3,100,000
دریل چکشی 13 میلیمتر ماکیتا صنعتی ماکیتا 3,300,000
دریل چکشی 13 میلیمتر ماکیتا عمومی ماکیتا 3,500,000
دریل چکشی 13 میلیمتر ماکیتا عمومی ماکیتا 3,300,000
بتن کن و چکش تخریب
بتن کن چهارشیار 26 میلیمتر سمپراکس 2,890,000
بتن کن چهارشیار 26 میلیمتر سمپراکس 3,780,000
بتون کن 2 حالته 20 میلیمتر دی سی ای 2,500,000
بتون کن 2 حالته 40 میلیمتری ماکیتا صنعتی ماکیتا 18,500,000
بتون کن 2 حالته 45 میلیمتر دی سی ای 8,500,000
بتون کن 2حالته 40 میلیمتری ماکیتا صنعتی ماکیتا 17,500,000
بتون کن 3 حالته 24 میلیمتر دسته تفنگی ماکیتا صنعتی ماکیتا 5,700,000
بتون کن 3 حالته 24 میلیمتر ماکیتا صنعتی ماکیتا 4,750,000
بتون کن 3 حالته 26 میلیمتر رونیکس صنعتی رونیکس 3,320,000
بتون کن 3 حالته 26 میلیمتر ماکیتا صنعتی ماکیتا 6,200,000
بتون کن 3 حالته 26 میلیمتر ماکیتا صنعتی ماکیتا 5,400,000
بتون کن 3 حالته 26 میلیمتر ماکیتا صنعتی ماکیتا 7,300,000
بتون کن 3 حالته 26 میلیمتر پوکا صنعتی پوکا 1,800,000
بتون کن 3 حالته 32 میلیمتر رونیکس صنعتی رونیکس 4,050,000
بتون کن 3 حالته 36 میلیمتر رونیکس صنعتی رونیکس 4,198,000
بتون کن 3 حالته 40 میلیمتر رونیکس صنعتی رونیکس 6,300,000
بتون کن ضربه ای 28 میلیمتر رونیکس صنعتی رونیکس 3,600,000
چکش تخریب 5 کیلویی ماکیتا صنعتی ماکیتا 17,200,000
چکش تخریب 10 کیلویی سمپراکس 7,900,000
چکش تخریب 14 کیلویی رونیکس صنعتی رونیکس 8,500,000
چکش تخریب 6 کیلویی رونیکس صنعتی رونیکس 4,050,000
چکش تخریب 6/8 کیلویی دی سی ای 3,950,000
چکش تخریب 7/5 کیلویی سمپراکس 4,750,000
چکش تخریب17کیلویی روغنی سمپراکس 7,800,000
آچار و پیچ گوشتی برقی
بوکس برقی 3/4 اینچ ماکیتا صنعتی ماکیتا 18,200,000
بوکس برقی 1/2 اینچ دی سی ای 2,500,000
بوکس برقی 1/2 اینچ رونیکس صنعتی رونیکس 3,000,000
بوکس برقی 1/2 اینچ ماکیتا صنعتی ماکیتا 10,200,000
اره ها
اره افقی بر دی سی ای 3,500,000
اره افقی بر ماکیتا صنعتی ماکیتا 5,900,000
اره افقی بر چکشی ماکیتا صنعتی ماکیتا 9,700,000
اره فارسی بر 25/5 سانت ماکیتا صنعتی ماکیتا 13,800,000
اره فارسی بر میزی (2 کاره) ماکیتا صنعتی ماکیتا 29,800,000
اره فارسی بر کشوئی19سانت ماکیتا صنعتی ماکیتا 21,000,000
اره فارسی برکشوئی 25/5سانت ماکیتا صنعتی ماکیتا 24,400,000
اره فلکه دینامی ماکیتا صنعتی ماکیتا 40,000,000
اره موئی بر ماکیتا عمومی ماکیتا 10,500,000
اره میزی 255 میلیمترماکیتا صنعتی ماکیتا 25,200,000
اره گردبر 18/5 سانت ماکیتا صنعتی ماکیتا 4,990,000
اره گردبر 18/5سانت دی سی ای 3,100,000
اره گردبر 185 میلیمتر رونیکس صنعتی رونیکس 2,700,000
اره گردبر 19 سانت ماکیتا صنعتی ماکیتا 5,490,000
اره گردبر 235 میلیمتر رونیکس صنعتی رونیکس 4,130,000
عمودبر تک دور ماکیتا عمومی ماکیتا 2,790,000
عمودبر چکشی سه دور ماکیتا صنعتی ماکیتا 3,100,000
عمودبر چکشی شش دور ماکیتا صنعتی ماکیتا 6,750,000
فرز ها و ساینده ها
سنگ رومیزی 2 طرفه 150 میلیمترماکیتا صنعتی ماکیتا 4,900,000
فرز آهنگری 2200 وات ماکیتا صنعتی ماکیتا 0
فرز آهنگری 2200 وات مک تک نیمه صنعتی مک تک 2,800,000
فرز آهنگری 2400 وات سمپراکس 3,250,000
فرز آهنگری متوسط 1050 وات ماکیتا صنعتی ماکیتا 4,700,000
فرز آهنگری متوسط 1400 وات دی سی ای 2,700,000
فرز انگشتی گلو بلند ماکیتا صنعتی ماکیتا 9,800,000
فرز انگشتی گلو بلند ماکیتا صنعتی ماکیتا 3,700,000
فرز انگشتی گلو کوتاه دی سی ای 1,100,000
فرز انگشتی گلو کوتاه دی سی ای 1,250,000
فرز انگشتی گلو کوتاه ماکیتا صنعتی ماکیتا 3,590,000
فرز انگشتی گلوکوتاه رونیکس صنعتی رونیکس 1,980,000
فرز سمباده زنی (پولیش) رونیکس صنعتی رونیکس 2,700,000
فرز سمباده زنی (پولیش) سمپراکس 2,990,000
فرز سمباده زنی (پولیش)دی سی ای 2,800,000
فرز سمباده زنی (پولیش)دی سی ای 3,200,000
فرز سنگبری 2200 وات ماکیتا صنعتی ماکیتا 4,850,000
فرز سنگبری 2400 وات سمپراکس 3,250,000
فرز سنگبری 2600 وات ماکیتا صنعتی ماکیتا 6,950,000
فرز مستقیم 15 سانت دی سی ای 5,900,000
فرز مستقیم ماکیتا GS6000 صنعتی ماکیتا 20,500,000
فرزسمباده زنی(پولیش)دریلی دی سی ای 2,500,000
فرزسمباده زنی(پولیش)پوکا پوکا 2,200,000
مینی فرز 1050 وات دسته بلند رونیکس صنعتی رونیکس 1,990,000
مینی فرز 710 وات رونیکس صنعتی رونیکس 1,250,000
مینی فرز 710 وات ماکیتا صنعتی ماکیتا 0
مینی فرز 710 وات ماکیتا صنعتی ماکیتا 2,500,000
مینی فرز 750 وات دی سی ای 1,300,000
مینی فرز 840 وات ماکیتا صنعتی ماکیتا 3,000,000
مینی فرز 840 وات ماکیتا صنعتی ماکیتا 3,000,000
مینی فرز 850 وات دی سی ای 1,550,000
مینی فرز 850 وات دیمردار سمپراکس 1,790,000
مینی فرز 850 وات سمپراکس 1,390,000
مینی فرز 880 وات رونیکس صنعتی رونیکس 1,790,000
مینی فرز سوپرکلاچ ماکیتا صنعتی ماکیتا 4,450,000
مینی فرز سوپرکلاچ ماکیتا صنعتی ماکیتا 6,100,000
مینی فرز سوپرکلاچ ماکیتا صنعتی ماکیتا 4,900,000
فرز نجاری و رنده
فرز نجاری 12 میلیمتر ماکیتا صنعتی ماکیتا 9,500,000
فرز نجاری 12 میلیمتر ماکیتا صنعتی ماکیتا 11,800,000
فرز نجاری 12 میلیمتر ماکیتا صنعتی ماکیتا 14,500,000
فرز نجاری مشتی 6 میلیمتر رونیکس صنعتی رونیکس 2,250,000
فرز نجاری مشتی 6 میلیمتر ماکیتا نیمه صنعتی ماکیتا 3,400,000
فرز نجاری مشتی سمپراکس 1,690,000
برش دهنده ها
شیارزن 125 میلیمتر ماکیتا صنعتی ماکیتا 9,800,000
شیارزن 2 تیغ 125 میلیمتر رونیکس صنعتی رونیکس 3,970,000
شیارزن تک تیغ دی سی ای 2,900,000
شیارزن و شیارکن صنعتی سمپراکس 6,990,000
قیچی فلزبر 1/6 میلیمترماکیتا صنعتی ماکیتا 12,500,000
ابزار شارژی
جارو شارژی 12 ولت ماکیتا عمومی ماکیتا 5,300,000
دریل شارژی 12 ولت لیتیوم رونیکس صنعتی رونیکس 3,050,000
دریل شارژی 12 ولت لیتیوم رونیکس صنعتی رونیکس 2,950,000
دریل شارژی 12 ولت لیتیوم سمپراکس 2,550,000
دریل شارژی 12 ولت لیتیوم ماکیتا صنعتی ماکیتا 5,200,000
دریل شارژی 12 ولت لیتیوم پوکا صنعتی پوکا 2,400,000
دریل شارژی 12 ولت چکشی ماکیتا صنعتی ماکیتا 7,300,000
دریل شارژی 14/4 ولت لیتیوم رونیکس صنعتی رونیکس 3,450,000
دریل شارژی 14/4 ولت ماکیتا صنعتی ماکیتا 7,500,000
دریل شارژی 14/4 ولت چکشی ماکیتا صنعتی ماکیتا 7,800,000
دریل شارژی 16 ولت لیتیوم سمپراکس 2,490,000
دریل شارژی 18 ولت لیتیوم رونیکس صنعتی رونیکس 4,050,000
دریل شارژی 20 ولت لیتیوم سمپراکس 2,800,000
دریل شارژی چکشی 10/8 ولت لیتیوم ماکیتا صنعتی ماکیتا 5,300,000
دریل شارژی چکشی 10/8 ولت لیتیوم ماکیتا صنعتی ماکیتا 6,300,000
دریل شارژی چکشی 14 ولت لیتیوم رونیکس صنعتی رونیکس 4,500,000
دریل شارژی چکشی 16 ولت لیتیوم رونیکس صنعتی رونیکس 4,900,000
دریل شارژی چکشی 18 ولت لیتیوم ماکیتا صنعتی ماکیتا 0
دریل شارژی چکشی 18 ولت لیتیوم ماکیتا عمومی ماکیتا 14,800,000
دمنده و مکنده شارژی دی سی ای 3,500,000
مینی فرز شارژی 18 ولت لیتیوم ماکیتا صنعتی ماکیتا 13,300,000
پیچ گوشتی شارژی 3/6 ولت ماکیتا عمومی ماکیتا 2,500,000
پیچ گوشتی شارژی4 ولت لیتیوم دی سی ای 1,100,000
ابزار باغبانی
ابزار پنوماتیک
تفنگ میخکوب چاشنی کامرکس 6,200,000
منگنه کوب بادی جیت صنعتی 2,300,000
منگنه کوب بادی ماکیتا صنعتی ماکیتا 2,600,000
میخ کوب بادی تی پو جیت صنعتی 3,450,000
میخ کوب بادی ماکیتا ماکیتا 3,450,000
کمپرسور باد
کارواش
کارواش 100بار دینامی دی سی ای 3,800,000
کارواش خانگی 100 بار رونیکس خانگی 3,600,000
کارواش خانگی 100 بار رونیکس خانگی 4,200,000
کارواش خانگی 130 بار رونیکس خانگی 4,300,000
کارواش خانگی 140 بار رونیکس خانگی 6,300,000
کارواش خانگی 160 بار رونیکس خانگی 8,500,000
اینورتر
ابزار اندازه گیری
تراز لیزری خطی دیوالت دیوالت 3,550,000
متر لیزری 50 متری ماکیتا صنعتی ماکیتا 4,300,000
:
  • این لیست قیمت متعلق به فروشگاه اینترنتی ابزار صنعتی بوده و صرفاً جهت اطلاع بازدید کنندگان گرامی از نوسانات قیمت تنظیم گردیده است ، لذا هیچگونه مسئولیتی در قبال قیمتهای سایر فروشگاه ها ندارد.
  • تمامی قیمتها با توجه به نوسانات قیمت ارز و بازارممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر یابد و بدیهی است که این سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال خریدهای که مراحل خرید آن تکمیل نشده است ندارد.
  • قیمت تمام کالاها بر اساس تحویل درب فروشگاه بوده وهزینه ارسال و باربری جداگانه محاسبه می شود.
  • کالاهای بدون قیمت به منزله اتمام آن کالا در انبارشرکت واردکننده بوده وجهت دریافت اطلاعات بیشتر با فروشگاه تماس حاصل نمایید.

saeedasadi1360@gmail.com
021 66 17 17 29 - 30
021 66 17 25 97
تهران:خیابان امام خمینی روبروی بیمارستان سینا مجتمع تجاری رشید 3 طبقه زیر همکف پلاک 2(فروشگاه پرشین تولز)