به فروشگاه ابزار صنعتی خوش آمدید.

ابزار برقی

فرز انگشتی گلو کوتاه دی سی ای مدل Dca Asj25

قدرت : 240 وات
حداکثر قطر فرز : 25 میلیمتر
دارای سرعت : 26000 دور در دقیقه

موجود
١,٥٠٠,٠٠٠ تومان

فرز انگشتی گلو کوتاه دی سی ای مدل Dca Asj04-25

قدرت : 260 وات
حداکثر قطر فرز : 25 میلیمتر
دارای سرعت : 26700 دور در دقیقه

موجود
٢,١٠٠,٠٠٠ تومان

فرز مستقیم دی سی ای 150 میلیمتر مدل Dca Ass150

قدرت : 1020 وات
قطر صفحه : 150 میلیمتر
دارای سرعت : 5000 دور در دقیقه

موجود
٤,٢٥٠,٠٠٠ تومان

چکش تخریب 6/8 کیلویی دی سی ای مدل Dca Azg6

قدرت : 900 وات
کارکرد با قلم شش گوش
تعداد ضربه : 2900 عدد در دقیقه

موجود
٦,٦٠٠,٠٠٠ تومان

چکش تخریب 10 کیلویی دی سی ای مدل Dca Azg10

قدرت : 1500 وات
کارکرد با قلم پنج شیار
تعداد ضربه : 1890-900 عدد در دقیقه

موجود
١٢,٨٠٠,٠٠٠ تومان

چکش تخریب گیریسی 15 کیلویی دی سی ای مدل Dca Azg04-15

قدرت : 1520 وات
کارکرد با قلم شش گوش
تعداد ضربه : 1450 عدد در دقیقه

موجود
١٤,٧٠٠,٠٠٠ تومان

چکش تخریب روغنی 16 کیلیویی دی سی ای مدل Dca Azg15

قدرت : 1240 وات
کارکرد با قلم شش گوش
تعداد ضربه : 1400 عدد در دقیقه

موجود
١٢,٨٠٠,٠٠٠ تومان

دریل بتن کن 2 حالته 20 میلیمتر دی سی ای مدل Dca Azc02-20

قدرت : 500 وات
کارکرد با مته گیر چهارشیار
دارای سرعت : 850-0 دور در دقیقه
دارای کلید کنترل سرعت الکترونیکی
حداکثر عمق مته کاری در بتون : 20 میلیمتر

موجود
٣,٦٠٠,٠٠٠ تومان

دریل بتن کن 2 حالته 26 میلیمتر دی سی ای مدل Dca Azc03-26

قدرت : 620 وات
کارکرد با مته گیر چهارشیار
دارای سرعت : 500 دور در دقیقه
تعداد ضربه : 3200 عدد در دقیقه
حداکثر عمق مته کاری در بتون : 26 میلیمتر

موجود
٤,٧٥٠,٠٠٠ تومان

دریل بتن کن 2 حالته 45 میلیمتر دی سی ای مدل Dca Azc45

قدرت : 1500 وات
کارکرد با مته گیر پنج شیار
دارای سرعت : 305 دور در دقیقه
دارای کنترل سرعت الکترونیکی
حداکثر عمق مته کاری در بتون : 45 میلیمتر

موجود
١٥,٢٠٠,٠٠٠ تومان

دریل 6/5 میلیمتر آچاری 230 وات دی سی ای مدل Dca Ajz02-6a

قدرت : 230 وات
دارای سه نظام آچاری فلزی
دارای سرعت : 4500-0 دور در دقیقه
حداکثر عمق مته کاری در فولاد : 6/5 میلیمتر
حداکثر عمق مته کاری در چوب : 9 میلیمتر

موجود
١,٥٠٠,٠٠٠ تومان

دریل اتوماتیک 6/5 میلیمتر 230 وات دی سی ای مدل Dca AJZ02-6AA

قدرت : 230 وات
دارای سه نظام اتوماتیک پلاستیکی
دارای سرعت : 4500-0 دور در دقیقه
حداکثر عمق مته کاری در فولاد : 6/5 میلیمتر
حداکثر عمق مته کاری در چوب : 9 میلیمتر

موجود
١,٧٠٠,٠٠٠ تومان

دریل اتوماتیک 10میلیمتر دیمردار دی سی ای مدل Dca Ajz10a

قدرت : 300 وات
دارای سه نظام اتوماتیک پلاستیکی
دارای کلید کنترل سرعت الکترونیکی
دارای سرعت : 2500-0 دور در دقیقه
حداکثر عمق مته کاری در فولاد : 10 میلیمتر
حداکثر عمق مته کاری در چوب : 18 میلیمتر

موجود
١,٤٨٠,٠٠٠ تومان

دریل چکشی 13 میلیمتر 710 وات دی سی ای مدل Dca Azj16

قدرت : 710 وات
دارای سه نظام آچاری فلزی
دارای سیستم چکشی
دارای سرعت 3000-0 دور در دقیقه
دارای کلید کنترل سرعت الکترونیکی
حداکثر عمق مته کاری در بتون : 16 میلیمتر
حداکثر عمق مته کاری در فولاد : 13 میلیمتر
حداکثر عمق مته کاری در چوب : 30 میلیمتر

موجود
٢,٥٠٠,٠٠٠ تومان

دریل گیربکسی 13میلیمتر 720 وات دی سی ای مدل Dca Azj20

قدرت : 720 وات
دارای سه نظام آچاری فلزی
دارای سیستم 2 دور گیربکسی
دارای سرعت : 1150-0 - 2800-0 دور در دقیقه
تعداد ضربه : 23000-0 - 56000-0 عدد در دقیقه
دارای کلید کنترل سرعت الکترونیکی
حداکثر عمق مته کاری در بتون : 20 میلیمتر
حداکثر عمق مته کاری در فولاد : 13 میلیمتر
حداکثر عمق مته کاری در چوب : 30 میلیمتر

موجود
٣,٣٥٠,٠٠٠ تومان

مینی فرز دسته بلند دی سی ای مدل Dca Asm02-125b

قدرت : 1200 وات
قطر صفحه : 125 میلیمتر
دارای سرعت : 11800 دور در دقیقه

موجود
٣,٠٠٠,٠٠٠ تومان

فرز آهنگری 2200 وات دی سی ای مدل Dca Asm03-180

قدرت : 2200 وات
قطر صفحه : 180 میلیمتر
دارای سرعت : 8300 دور در دقیقه

موجود
٥,٤٠٠,٠٠٠ تومان

فرز سنگبری 2200 وات دی سی ای مدل Dca Asm03-230

قدرت : 2200 وات
قطر صفحه : 230 میلیمتر
دارای سرعت : 6600 دور در دقیقه

موجود
٥,٤٠٠,٠٠٠ تومان

فرز آهنگری 2800 وات دی سی ای مدل Dca Asm05-180

قدرت : 2800 وات
قطر صفحه : 180 میلیمتر
دارای سرعت : 8300 دور در دقیقه

موجود
٦,٢٠٠,٠٠٠ تومان

فرز سنگبری 2800 وات دی سی ای مدل Dca Asm05-230

قدرت : 2800 وات
قطر صفحه : 230 میلیمتر
دارای سرعت : 6600 دور در دقیقه

موجود
٦,٢٠٠,٠٠٠ تومان