به فروشگاه ابزار صنعتی خوش آمدید.

میخ کوب - منگنه کوب بادی

میخ کوب بادی ماکیتا مدل Makita Af506

طول میخ : 50-15 میلیمتر
ظرفیت مخزن : 100 عدد
حداکثر فشار هوا : 115-60 PSI

موجود
٦,٣٠٠,٠٠٠ تومان

میخ کوب بادی سوماک اسکا مدل Sumake F18/50

طول میخ : 50-20 میلیمتر
ظرفیت مخزن : 100 عدد
حداکثر فشار هوا : 60 -100 PSI
حداکثر فشار : 4/1 - 6/9 بار
ابعاد : 235 * 59 * 240 میلیمتر
سایز گل میخ : 1/9 میلیمتر

موجود
٨,٤٠٠,٠٠٠ تومان

میخ کوب بادی سوماک اسکا مدل Sumake F18/30

طول میخ : 30-10 میلیمتر
ظرفیت مخزن : 100 عدد
حداکثر فشار هوا : 60 -100 PSI
حداکثر فشار : 4/1 - 6/9 بار
سایز گل میخ : 1/9 میلیمتر

موجود
٤,٦٠٠,٠٠٠ تومان

منگنه کوب بادی سوماک مدل Sumake 80/16

ابعاد منگنه : 225*45*145 میلیمتر
ظرفیت مخزن : 160 عدد
حداکثر فشار هوا : 60 - 100 psi
حداکثر فشار : 4/1-6/9 بار
ارتفاع منگنه : 16-6 میلیمتر
قابلیت استفاده تا منگنه سری 80

موجود
٤,٨٩٠,٠٠٠ تومان

میخ کوب بادی سوماک تی پو مدل Sumake F16/50

طول میخ : 50 - 20 میلیمتر
ظرفیت مخزن : 100 عدد
حداکثر فشار هوا : 60 - 100 PSI
حداکثر فشار : 4/1 - 6/9 بار
سایز گل میخ : 2/8 میلیمتر

موجود
١١,٦٠٠,٠٠٠ تومان

میخ کوب بادی سوماک تی مدل Sumake T-64f

طول میخ : 64 - 18 میلیمتر
قابل استفاده برای : میخ t
ظرفیت مخزن : 80 عدد
حداکثر فشار هوا : 75-110 PSI
سایز گل میخ : 3/2 میلیمتر

موجود
١٨,٥٠٠,٠٠٠ تومان

منگنه کوب بادی جیت مدل Jit 80/16s

ابعاد منگنه : 43*145*215 میلیمتر
ظرفیت مخزن : 155 عدد
حداکثر فشار هوا : 58 - 100 psi
قابلیت استفاده تا منگنه سری 80

موجود
٥,٣٠٠,٠٠٠ تومان

منگنه کوب بادی جیت مدل Jit 80/16

ابعاد منگنه : 44*146*229 میلیمتر
ظرفیت مخزن : 160 عدد
حداکثر فشار هوا : 60 - 100 psi
قابلیت استفاده تا منگنه سری 80

موجود
٤,٩٠٠,٠٠٠ تومان

میخ کوب بادی جیت اسکا مدل Jit A1850

طول میخ : 50-15 میلیمتر
ابعاد : 248*57*235 میلیمتر
ظرفیت مخزن : 100 عدد
حداکثر فشار هوا : 60 -100 PSI

موجود
٦,١٥٠,٠٠٠ تومان

میخ کوب بادی جیت تی مدل Jit Ct64

طول میخ : 64 - 25 میلیمتر
ابعاد : 305*95 * 305 میلیمتر
ظرفیت مخزن : 80 عدد
حداکثر فشار هوا : 75 - 120 PSI

موجود
٨,٩٠٠,٠٠٠ تومان

میخ کوب بادی جیت تی پو مدل Jit T50

طول میخ : 50 - 20 میلیمتر
ابعاد : 260 * 76 *279 میلیمتر
ظرفیت مخزن : 100 عدد
حداکثر فشار هوا : 75 - 120 PSI

موجود
٦,٧٠٠,٠٠٠ تومان

منگنه کوب بادی ماکیتا مدل Makita At1225bz

ابعاد منگنه : 12/95*0/95 میلیمتر
ظرفیت مخزن : 100 عدد
حداکثر فشار هوا : 60PSI
قابلیت استفاده تا منگنه 16 میلیمتر

موجود
٦,٨٠٠,٠٠٠ تومان

میخ کوب بادی سوماک تی پو مدل Sumake F16/64

طول میخ : 64 - 20 میلیمتر
ظرفیت مخزن : 100 عدد
حداکثر فشار هوا : 60 -100 PSI
حداکثر فشار : 4/1 - 6/9 بار
سایز گل میخ : 2/8 میلیمتر

ناموجود

میخ کوب بادی ماکیتا مدل Makita Af505n

طول میخ : 50-15 میلیمتر
ظرفیت مخزن : 100 عدد
حداکثر فشار هوا : 115-60 PSI

ناموجود