به فروشگاه ابزار صنعتی خوش آمدید.

دستگاه جوش ( اینورتر جوشکاری )

اینورتر جوشکاری آروا 200 آمپرمدل 2103B

اینورتر جوشکاری 200 آمپر تک فاز 2 ولوم
ولتاژ ورودی : 220 ولت
حداکثرجریان ورودی : 2 الی 18 آمپر
جریان خروجی : 30-200 آمپر
فرکانس : 50 هرتز
دارای ضریب توان 0.73
دارای چرخه کار : 60 درصد
دارای چرخه کارایی : 85 درصد
درجه عایق کاری F
درجه حفاظت بدنه IP21S
نوع سویچ قدرت IGBT
مناسب برای الکترودهای 2/5-3/2-4
دارای ولوم CURRENT و ARC FORCE
بدون انبر اتصال و انبر جوش و کابل

موجود
٣,٨٤٧,٠٠٠ تومان

اینورتر جوشکاری آروا 215 آمپر مدل 2171

اینورتر جوشکاری 200 آمپر تک فاز تک ولوم
ولتاژ ورودی : 220 ولت
حداکثرجریان ورودی : 40 آمپر
جریان خروجی : 20-215 آمپر
فرکانس : 50 هرتز
دارای ضریب توان 0.73
دارای چرخه کار : 60 درصد
دارای چرخه کارایی : 85 درصد
درجه عایق کاری F
درجه حفاظت بدنه IP21S
نوع سویچ قدرت IGBT
مناسب برای الکترودهای 2/5-3/2-4-5
دارای ولوم CURRENT

موجود
٦,٤٠٠,٠٠٠ تومان

اینورتر جوشکاری آروا 315 آمپر مدل 2119

اینورتر جوشکاری 315 آمپر تک فاز 2 ولوم
ولتاژ ورودی : 220 ولت
حداکثرجریان ورودی :58/6 آمپر
جریان خروجی : 30-315 آمپر
فرکانس : 50/60 هرتز
دارای ضریب توان 0.73
دارای چرخه کار : 70 درصد
دارای چرخه کارایی : 98 درصد
درجه عایق کاری F
درجه حفاظت بدنه IP21S
نوع سویچ قدرت IGBT
مناسب برای الکترودهای 2/5-3/2-4-5
دارای ولوم CURRENT و ARC FORCE

موجود
١١,٧٠٠,٠٠٠ تومان

اینورتر جوشکاری آروا 180 آمپر مدل 2179

اینورتر جوشکاری 180 آمپر تک فاز تک ولوم
ولتاژ ورودی : 220 ولت
حداکثرجریان ورودی : 2 الی 14 آمپر
جریان خروجی : 20-180 آمپر
فرکانس : 50 هرتز
دارای ضریب توان 0.73
دارای چرخه کار : 65 درصد
دارای چرخه کارایی : 98 درصد
درجه عایق کاری F
درجه حفاظت بدنه در فضای بسته IP23S
درجه حفاظت بدنه در فضای باز IP21S
نوع سویچ قدرت IGBT
مناسب برای الکترودهای 2/5-3/2
دارای ولوم CURRENT

موجود
٢,٩٥٠,٠٠٠ تومان

اینورتر جوشکاری آروا 180 آمپر مدل 2180

اینورتر جوشکاری 180 آمپر تک فاز تک ولوم
ولتاژ ورودی : 220 ولت
حداکثرجریان ورودی : 2 الی 14 آمپر
جریان خروجی : 20-180 آمپر
فرکانس : 50/60 هرتز
دارای ضریب توان 0.73
دارای چرخه کار : 70 درصد
دارای چرخه کارایی : 95 درصد
درجه عایق کاری F
درجه حفاظت بدنه در فضای بسته IP23S
درجه حفاظت بدنه در فضای باز IP21S
نوع سویچ قدرت IGBT
مناسب برای الکترودهای 2/5-3/2
دارای ولوم CURRENT

موجود
٣,٨٥٠,٠٠٠ تومان

اینورتر جوشکاری آروا 200 آمپر مدل 2178

اینورتر جوشکاری 200 آمپر تک فاز 2ولوم
ولتاژ ورودی : 220 ولت
حداکثرجریان ورودی : 2 الی 20 آمپر
جریان خروجی : 20-200 آمپر
فرکانس : 50 هرتز
دارای ضریب توان 0.85
دارای چرخه کار : 45 درصد
دارای چرخه کارایی : 73 درصد
درجه عایق کاری F
درجه حفاظت بدنه در فضای بسته IP23S
درجه حفاظت بدنه در فضای باز IP21S
نوع سویچ قدرت IGBT
مناسب برای الکترودهای 2/5-3/2
دارای ولوم CURRENT

موجود
٣,٦٤٠,٠٠٠ تومان

اینورتر جوشکاری آروا 160 آمپر مدل 2117

اینورتر جوشکاری 160 آمپر تک فاز تک ولوم
ولتاژ ورودی : 220 ولت
حداکثرجریان ورودی : 2 الی 14 آمپر
جریان خروجی : 20-160 آمپر
فرکانس : 50-60 هرتز
دارای ضریب توان 0.73
دارای چرخه کار : 65 درصد
دارای چرخه کارایی : 98 درصد
درجه عایق کاری F
درجه حفاظت بدنه در فضای بسته IP23S
درجه حفاظت بدنه در فضای باز IP21S
نوع سویچ قدرت IGBT
مناسب برای الکترودهای 2/5-3/2
دارای ولوم CURRENT

موجود
٢,٨٨٠,٠٠٠ تومان

اینورتر جوشکاری آروا 160 آمپر مدل2116

اینورتر جوشکاری 160 آمپر تک فاز تک ولوم
ولتاژ ورودی : 220 ولت
حداکثرجریان ورودی : 2 الی 14 آمپر
جریان خروجی : 20-160 آمپر
فرکانس : 50-60 هرتز
دارای ضریب توان 0.73
دارای چرخه کار : 65 درصد
دارای چرخه کارایی : 98 درصد
درجه عایق کاری F
درجه حفاظت بدنه در فضای بسته IP23S
درجه حفاظت بدنه در فضای باز IP21S
نوع سویچ قدرت IGBT
مناسب برای الکترودهای 2/5-3/2-4
دارای ولوم CURRENT

موجود
٣,٣٩٠,٠٠٠ تومان

اینورتر جوشکاری آروا 200 آمپر مدل 2111

اینورتر جوشکاری 200 آمپر تک فاز 2 ولوم
ولتاژ ورودی : 220 ولت
حداکثرجریان ورودی : 22 آمپر
جریان خروجی : 20-200 آمپر
فرکانس : 50/60 هرتز
دارای ضریب توان 0.73
دارای چرخه کار : 70 درصد
دارای چرخه کارایی : 80 درصد
درجه عایق کاری F
درجه حفاظت بدنه IP21S
نوع سویچ قدرت IGBT
مناسب برای الکترودهای 2/5-3/2-4-5
دارای ولوم CURRENT و ARC FORCE

موجود
٦,٩٥٠,٠٠٠ تومان

اینورتر جوشکاری آروا 200 آمپر مدل 2175

اینورتر جوشکاری 200 آمپر تک فاز 2 ولوو
ولتاژ ورودی : 220 ولت
حداکثرجریان ورودی : 2 الی 18 آمپر
جریان خروجی : 20-200 آمپر
فرکانس : 50 هرتز
دارای ضریب توان 0.73
دارای چرخه کار : 60 درصد
دارای چرخه کارایی : 85 درصد
درجه عایق کاری F
درجه حفاظت بدنه IP21S
نوع سویچ قدرت IGBT
مناسب برای الکترودهای 2/5-3/2-4-5
دارای ولوم CURRENT و ARC FORCE

موجود
٥,٤٠٠,٠٠٠ تومان

اینورتر جوشکاری ادون 200 آمپر مدل Edon Mma-300s

اینورتر جوشکاری 200 آمپر تک فاز تک ولوو
چرخه جوشکاری : 60 درصد
توضیحات جریان و چرخه : 10 تا 200 آمپر
حداکثر جریان خروجی : 200 آمپر
ولتاژ ورودی : 220 ولت تک فاز
ظرفیت ورودی : 7.1KVA
فرکانس : 50-60 هرتز
دارای تکنولوژی جوش IGBT
دارای جوش قوس الکتریکی SMAW
دارای قابلیت جوش آرگون در صورت خرید تجهیزات اضافه
دارای قابلیت جوش چدن و استیل
دارای نمایشگر دیجیتال آمپرمتر
قابلیت ضد چسبندگی الکترود هنگام جوشکاری (Anti-Stick)
توانایی کنترل ولتاژ برق تا 14V به هنگام غیرفعال بودن، جهت جلوگیری از آسیب‌های ناشی از نوسانات برق
توانایی جوشکاری TIG در صورت تهیه تجهیزات اضافه

موجود
٦,٢٠٠,٠٠٠ تومان

اینورتر جوشکاری آروا 220 آمپر مدل 2102

اینورتر جوشکاری 220 آمپر تک فاز 2 ولوم
ولتاژ ورودی : 220 ولت
حداکثرجریان ورودی : 32/5 آمپر
جریان خروجی : 30-220 آمپر
فرکانس : 50/60 هرتز
دارای ضریب توان 0.73
دارای چرخه کار : 60 درصد
دارای چرخه کارایی : 85 درصد
درجه عایق کاری F
درجه حفاظت بدنه IP21
نوع سویچ قدرت IGBT
مناسب برای الکترودهای 2/5-3/2-4-5
دارای ولوم CURRENT و ولوم ARC FORCE

ناموجود

اینورتر جوشکاری آروا 250 آمپر مدل 2115

اینورتر جوشکاری 250 آمپر تک فاز 2 ولوم
ولتاژ ورودی : 220 ولت
حداکثرجریان ورودی : 38/5 آمپر
جریان خروجی : 30-250 آمپر
فرکانس : 50/60 هرتز
دارای ضریب توان 0.73
دارای چرخه کار : 60 درصد
دارای چرخه کارایی : 85 درصد
درجه عایق کاری F
درجه حفاظت بدنه IP21
نوع سویچ قدرت IGBT
مناسب برای الکترودهای 2/5-3/2-4-5
دارای ولوم CURRENT و ARC FORCE
دارای کلیدهای TIG و MMA

ناموجود

اینورتر جوشکاری دی سی ای 200 آمپر مدل Dca Arc200h

قدرت : 200 آمپر
نوع دستگاه جوش : تک وولوم ماسفت

ناموجود

اینورتر جوشکاری دی سی ای 200 آمپر مدل Dca Mma200

قدرت : 200 آمپر
نوع دستگاه جوش : 2 وولوم IGBT

ناموجود

اینورتر جوشکاری دی سی ای 250 آمپر مدل Dca Mma250

قدرت : 250 آمپر
نوع دستگاه جوش : 2 وولوم IGBT

ناموجود

اینورتر جوشکاری آلفا 200 آمپر مدل Alfa Arc200


چرخه جوشکاری : 60 درصد
توضیحات جریان و چرخه : 10 تا 200 آمپر
حداکثر جریان خروجی : 200 آمپر
ولتاژ ورودی : 220 ولت تک فاز
جریان اسمی ورودی : 29/4 آمپر
ولتاژ خروجی اسمی : 28 آمپر
فرکانس : 50-60 هرتز
دارای نمایشگر دیجیتال آمپرمتر
اینورتر جوشکاری 200 آمپر تک فاز تک ولوو
دارای تکنولوژی جوش IGBT

ناموجود

اینورتر جوشکاری آلفا 250 آمپر مدل Alfa Arc250


چرخه جوشکاری : 60 درصد
توضیحات جریان و چرخه : 10 تا 250 آمپر
حداکثر جریان خروجی : 250 آمپر
ولتاژ ورودی : 220 ولت تک فاز
ولتاژ ورودی اسمی : 28/5 آمپر
ولتاژ خروجی اسمی : 30 آمپر
فرکانس : 50-60 هرتز
ولتاژ بی باری : 60 ولت
دارای نمایشگر دیجیتال آمپرمتر
اینورتر جوشکاری 250 آمپر تک فاز تک ولوو
دارای تکنولوژی جوش IGBT

ناموجود

اینورتر جوشکاری آلفا 180 آمپر مدل Alfa Arc180


چرخه جوشکاری : 60 درصد
توضیحات جریان و چرخه : 10 تا 180 آمپر
حداکثر جریان خروجی : 200 آمپر
ولتاژ ورودی : 220 ولت تک فاز
جریان ورودی اسمی : 17/4 آمپر
ولتاژ خروجی اسمی : 26/4 آمپر
ولتاژ بی باری : 78 ولت
فرکانس : 50-60 هرتز
دارای نمایشگر دیجیتال آمپرمتر
اینورتر جوشکاری 180 آمپر تک فاز تک ولوو
دارای تکنولوژی جوش IGBT

ناموجود

اینورتر جوشکاری تاپ لاین رونیکس 200 آمپر مدل Ronix Rh-4620


توان : 9.4 کیلو ولت آمپر
ولتاژ ورودی : 220 ولت
فرکانس : 50 هرتز
ولتاژ در حالت بی باری : 70 ولت
جریان خروجی : 10-200 آمپر
جریان ورودی : 42.8 آمپر
دستگاه جوش اینورتر 200 آمپر تک فاز تک ولوم

ناموجود

خرید دستگاه جوش ( اینورتر جوشکاری )

اینورتر جوشکاری جدیدترین نسل دستگاه‌های جوشکاری هستند. دستگاه جوش اینورتر به روش قوس الکتریکی قطعات فلزی یا فولادی را به هم متصل می‌کند. کابل برق ورودی دستگاه جوش از تک فاز دو رشته برای جریان 220 ولت شهری AC می باشد که جریان برق ورودی را به جریان موج مربعی با فرکانس 1000 الی 10000 هرتز و سپس به جریان مستقیم تبدیل می کند.دستگاه اینورتر جوشکاری از تکنولوژی روز دنیا بهره گرفته است و نسبت با دستگاه جوش ترانسفورماتور بسیار کم حجم و سبک و همچنین مصرف برق بسیار کمتری دارد.

قیمت دستگاه جوش

مشخصات فنی، ویژگی ها، کابرد و کشور سازنده عوامل متعددی هستند که در تعیین قیمت اینورتر جوشکاری نقش بسزایی دارند. فروشگاه اینترنتی ابزار صنعتی بستری مناسب برای مقایسه و خرید انواع ابزازآلات صنعتی، با بهترین قیمت، گزینه ای مناسب و کاربردی جهت سهولت در خرید اینترنتی دستگاه جوش میباشد.