به فروشگاه ابزار صنعتی خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته

برند
قدرت
نوع مته گیر
نوع قلم گیر
حالت کارکرد
ظرفیت مته کاری در بتون
وضعیت موجودی

بتن کن

حالت نمایش

چکش تخریب 7/5 کیلویی سمپراکس

SDH4006
قدرت 1200 وات
انرِژی ضربه ای 10 ژول
تعداد ضربه 3900 عدد در دقیقه

امتیازمحصول
4
موجود
٤,٧٥٠,٠٠٠ تومان

چکش تخریب 10 کیلویی سمپراکس

SDH1101
قدرت 1500 وات
انرِژی ضربه ای 14 ژول
تعداد ضربه 900-1890 عدد در دقیقه

امتیازمحصول
5
موجود
٧,٩٠٠,٠٠٠ تومان

چکش تخریب17کیلویی روغنی سمپراکس

SDH6501
قدرت 1700 وات
انرِژی ضربه ای 15 ژول
تعداد ضربه 1300 عدد در دقیقه
دارای سیستم خنک کننده روغنی

امتیازمحصول
4
موجود
٧,٨٠٠,٠٠٠ تومان

بتن کن چهارشیار 26 میلیمتر سمپراکس

SRH2603
قدرت 800وات
حداکثر عمق مته کاری در بتون 26 میلیمتر
دارای سرعت 1100 دور در دقیقه
تعداد ضربه 500 عدد در دقیقه

امتیازمحصول
5
موجود
٢,٨٩٠,٠٠٠ تومان

بتن کن چهارشیار 26 میلیمتر سمپراکس

SRH2606
قدرت 900 وات
حداکثر عمق مته کاری در بتون 26 میلیمتر
دارای سرعت 980 دور در دقیقه
تعداد ضربه 4900 عدد در دقیقه

امتیازمحصول
4
موجود
٣,٧٨٠,٠٠٠ تومان

چکش تخریب 6/8 کیلویی دی سی ای

AZG6
قدرت 900 وات
کارکرد با قلم شش گوش
تعداد ضربه 2900 عدد در دقیقه

امتیازمحصول
5
موجود
٣,٩٥٠,٠٠٠ تومان

بتون کن 2 حالته 20 میلیمتر دی سی ای

AZC02-20
قدرت 500 وات
کارکرد با مته گیر چهارشیار
دارای سرعت 850-0 دور در دقیقه
دارای کلید کنترل سرعت الکترونیکی
حداکثر عمق مته کاری در بتون 20 میلیمتر

امتیازمحصول
5
موجود
٢,٥٠٠,٠٠٠ تومان

بتون کن 2 حالته 45 میلیمتر دی سی ای

AZC45
قدرت 1500 وات
کارکرد با مته گیر پنج شیار
دارای سرعت 305 دور در دقیقه
دارای کنترل سرعت الکترونیکی
حداکثر عمق مته کاری در بتون 45 میلیمتر

امتیازمحصول
5
موجود
٨,٥٠٠,٠٠٠ تومان

بتون کن 3 حالته 26 میلیمتر ماکیتا

HR2630X7
قدرت 800 وات
دارای انرژی ضربه ای 2/4 ژول
دارای سیستم تغییر وضعیت 3حالته
ظرفیت مته کاری در فلز 13 میلیمتر
ظرفیت مته کاری در بتون 24 میلیمتر
تعداد ضربه 4600 - 0 در دقیقه
سرعت 1200 - 0 دور در دقیقه
دارای کیف حمل جهت نگهداری و حمل بهتر

امتیازمحصول
4
موجود
٦,٢٠٠,٠٠٠ تومان

بتون کن 2حالته 40 میلیمتری ماکیتا

HR4002C
قدرت 1050 وات
انرژی ضربه ای 5/8 ژول
دارای تغییر وضعیت 2 حالته
ظرفیت مته کاری در بتون 40 میلی متر
تعداد ضربه 2500 در دقیقه
سرعت 680دور در دقیقه
مجهز به سیستم کنترل استارت
دارای کیف جهت سهولت در حمل و نگهداری

امتیازمحصول
4
موجود
١٧,٥٠٠,٠٠٠ تومان

بتون کن ضربه ای 28 میلیمتر رونیکس

2729
قدرت 1200 وات
دارای انرژی ضربه ای 4/2 ژول
دارای سیستم تغییر وضعیت 3حالته
ظرفیت مته کاری در فلز 13 میلیمتر
ظرفیت مته کاری در بتون 28 میلیمتر
ظرفیت مته کاری در چوب 40 میلیمتر
سرعت 1000 دور در دقیقه
تعداد ضربه 4300 در دقیقه
دارای کیف حمل جهت نگهداری و حمل بهتر

امتیازمحصول
4
موجود
٣,٦٠٠,٠٠٠ تومان

چکش تخریب 14 کیلویی رونیکس

2814
قدرت 1700 وات
انرژی ضربه ای 45 ژول
قابلیت استفاده با قلم شش گوش
تعداد ضربه 1300 در دقیقه
ضخامت قلم 50 میلیمتر

امتیازمحصول
3
موجود
٨,٥٠٠,٠٠٠ تومان

چکش تخریب 6 کیلویی رونیکس

2806
قدرت 950 وات
انرژی ضربه ای 10 ژول
قابلیت استفاده با قلم شش گوش
تعداد ضربه2900 در دقیقه
ضخامت قلم 17 میلیمتر

امتیازمحصول
4
موجود
٤,٠٥٠,٠٠٠ تومان

بتون کن 3 حالته 26 میلیمتر رونیکس

2726
قدرت 850 وات
دارای انرژی ضربه ای 3/5 ژول
دارای سیستم تغییر وضعیت 3حالته
ظرفیت مته کاری در فلز 13 میلیمتر
ظرفیت مته کاری در بتون 26 میلیمتر
ظرفیت مته کاری در چوب 30 میلیمتر
سرعت 1200 - 0 دور در دقیقه
دارای کیف حمل جهت نگهداری و حمل بهتر

امتیازمحصول
1
موجود
٣,٣٢٠,٠٠٠ تومان

بتون کن 3 حالته 32 میلیمتر رونیکس

2732
قدرت 1250 وات
دارای انرژی ضربه ای 4/5 ژول
دارای سیستم تغییر وضعیت 3حالته
ظرفیت مته کاری در فلز 13 میلیمتر
ظرفیت مته کاری در بتون 32 میلیمتر
ظرفیت مته کاری در چوب 40 میلیمتر
سرعت 800 - 0 دور در دقیقه
دارای کیف حمل جهت نگهداری و حمل بهتر

امتیازمحصول
5
موجود
٤,٠٥٠,٠٠٠ تومان

بتون کن 3 حالته 36 میلیمتر رونیکس

2736
قدرت 1500 وات
دارای انرژی ضربه ای 5 ژول
دارای سیستم تغییر وضعیت 3حالته
ظرفیت مته کاری در فلز 13 میلیمتر
ظرفیت مته کاری در بتون 36 میلیمتر
ظرفیت مته کاری در چوب 40 میلیمتر
سرعت 750 - 0 دور در دقیقه
دارای کیف حمل جهت نگهداری و حمل بهتر

امتیازمحصول
موجود
٤,١٩٨,٠٠٠ تومان

بتون کن 3 حالته 40 میلیمتر رونیکس

2740
قدرت 1250 وات
دارای انرژی ضربه ای 10-3 ژول
دارای سیستم تغییر وضعیت 3حالته
ظرفیت مته کاری در بتون 40 میلیمتر
سرعت 450 - 0 دور در دقیقه
دارای کیف حمل جهت نگهداری و حمل بهتر

امتیازمحصول
موجود
٦,٣٠٠,٠٠٠ تومان

بتون کن 3 حالته 26 میلیمتر پوکا

H3.26
قدرت 800 وات
دارای سیستم تغییر وضعیت3 حالته
ظرفیت مته کاری در فلز 13 میلیمتربا استفاده از رابط و سه نظام
ظرفیت مته کاری در بتون 26 میلیمتر
تعداد ضربه 4000 - 0 در دقیقه
سرعت 900 - 0 دور در دقیقه
دارای کیف حمل جهت نگهداری و حمل بهتر

امتیازمحصول
3
موجود
١,٨٠٠,٠٠٠ تومان

بتون کن 2 حالته 40 میلیمتری ماکیتا

HR4003C
قدرت 1100 وات
انرژی ضربه ای 8/3 ژول
دارای تغییر وضعیت 2 حالته
ظرفیت مته کاری در بتون 40 میلی متر
تعداد ضربه 2900 - 1450 در دقیقه
سرعت 500 - 250 دور در دقیقه
مجهز به سیستم کنترل استارت و سرعت الکترونیکی و کلاچ ایمنی
دارای کیف جهت سهولت در حمل و نگهداری

امتیازمحصول
4
موجود
١٨,٥٠٠,٠٠٠ تومان

بتون کن 3 حالته 26 میلیمتر ماکیتا

HR2630
قدرت 800 وات
دارای انرژی ضربه ای 2/4 ژول
دارای سیستم تغییر وضعیت 3حالته
ظرفیت مته کاری در فلز 13 میلیمتر
ظرفیت مته کاری در بتون 24 میلیمتر
تعداد ضربه 4600 - 0 در دقیقه
سرعت 1200 - 0 دور در دقیقه
دارای کیف حمل جهت نگهداری و حمل بهتر

امتیازمحصول
5
موجود
٥,٤٠٠,٠٠٠ تومان

saeedasadi1360@gmail.com
021 66 17 17 29 - 30
021 66 17 25 97
تهران:خیابان امام خمینی روبروی بیمارستان سینا مجتمع تجاری رشید 3 طبقه زیر همکف پلاک 2(فروشگاه پرشین تولز)