پیستوله رنگ پاش برقی

حالت نمایش

پیستوله رنگ پاش برقی رونیکس

1335
قدرت 350 وات
حداکثر جریان 700 میلی لیتر بر دقیقه
حجم مخزن 700 میلی لیتر
ظرفیت نازل 2/6 - 0/8 میلی لیتر

امتیازمحصول
5
موجود
١,١٩٨,٠٠٠ تومان

پیستوله رنگ پاش برقی رونیکس

1311
قدرت 110 وات
حداکثر جریان 300 میلی لیتر بر دقیقه
حجم مخزن 800 میلی لیتر
ظرفیت نازل 0/8 میلی لیتر

امتیازمحصول
تماس بگیرید
٠ تومان

پیستوله رنگ پاش خرطومی برقی رونیکس

1365
قدرت 650 وات
حداکثر جریان 800 میلی لیتر بر دقیقه
حجم مخزن 800 میلی لیتر
ظرفیت نازل 1/8 - 2/6 میلی لیتر

امتیازمحصول
تماس بگیرید
٠ تومان