به فروشگاه پرشین تولز خوش آمدید.

جستجوی پیشرفته

حالت نمایش

بوکس بادی 1 اینچ سوپرقوی جنیوس

801800
استاندارد پیچ ومهره1.1/4IN./32MM
گشتاور 2439 نیوتن متر
سرعت 4000 دور در دقیقه
حداکثرفشارهوا 90 psi
طول دستگاه 370 میلیمتر
میانگین مصرف هوا 3/2CFM

بوکس بادی 1 اینچ فشارقوی سبک جنیوس

801200
استاندارد پیچ ومهره1.1/2IN./38MM
گشتاور 1627 نیوتن متر
سرعت 6000 دور در دقیقه
حداکثرفشارهوا 93 psi
طول دستگاه 216 میلیمتر

بوکس بادی 3/8 اینچ سوپرقوی جنیوس

300200
استاندارد پیچ ومهره7/16IN./11MM
گشتاور 271 نیوتن متر
سرعت 10000 دور در دقیقه
حداکثرفشارهوا 90 psi
طول دستگاه 140 میلیمتر

بوکس بادی 3/4 اینچ سوپرقوی جنیوس

601100
استاندارد پیچ ومهره7/16IN./36MM
گشتاور 1491 نیوتن متر
سرعت 6000 دور در دقیقه
حداکثرفشارهوا 90 psi
طول دستگاه 208 میلیمتر

امتیازمحصول
3
٠ تومان

بوکس بادی 3/4 اینچ فشارقوی جنیوس

600850
استاندارد پیچ ومهره1.1/8IN./29MM
گشتاور 1152 نیوتن متر
سرعت 7500 دور در دقیقه
حداکثرفشارهوا 90 psi
طول دستگاه 170 میلیمتر

بوکس بادی 1/2 اینچ سوپرقوی جنیوس

400800
استاندارد پیچ ومهره1.1/16IN./27MM
گشتاور 1085 نیوتن متر
سرعت 7500 دور در دقیقه
حداکثرفشارهوا 90 psi
طول دستگاه 165 میلیمتر

بوکس بادی 1/2 اینچ سوپرقوی جنیوس

400500
استاندارد پیچ ومهره5/8IN./16MM
گشتاور 678نیوتن متر
سرعت 7000 دور در دقیقه
حداکثرفشارهوا 90 psi
طول دستگاه 190 میلیمتر

امتیازمحصول
3
٠ تومان

بوکس بادی 3/8 اینچ سوماک

ST5533
ظرفیت بوکس3/8 اینچ
گشتاور 216 نیوتن متر
سرعت 9000 دور در دقیقه
حداکثرفشارهوا3/8 بار
طول دستگاه 163 میلیمتر

بوکس بادی 3/8 اینچ سوماک

ST5531
ظرفیت بوکس3/8 اینچ
گشتاور 298 نیوتن متر
سرعت 8500 دور در دقیقه
حداکثرفشارهوا3/8 بار
طول دستگاه 155 میلیمتر

بوکس بادی 3/4 اینچ سوماک

ST5560
ظرفیت بوکس3/4 اینچ
گشتاور 677 نیوتن متر
سرعت 5000 دور در دقیقه
حداکثرفشارهوا1/2 بار
طول دستگاه 245 میلیمتر

بوکس بادی 1/2 اینچ سوماک

ST5544
حداکثر ظرفیت بوکس19 میلیمتر
گشتاور 542 نیوتن متر
سرعت 8000 دور در دقیقه
حداکثرفشارهوا3/8 بار
طول دستگاه 180 میلیمتر

بوکس بادی 1/2 اینچ سوماک

ST5540
حداکثر ظرفیت بوکس19 میلیمتر
گشتاور 311 نیوتن متر
سرعت 7000 دور در دقیقه
حداکثرفشارهوا5/8 بار
طول دستگاه 180 میلیمتر

میخ کوب بادی تی سوماک

T64F
طول میخ64 - 18 میلیمتر
قابل استفاده برای میخ t
ظرفیت مخزن 80 عدد
حداکث فشار هوا 75-110 PSI
سایز گل میخ 3/2میلیمتر

میخ کوب بادی تی پو سوماک

F16/64
طول میخ 64 - 20 میلیمتر
ظرفیت مخزن 100 عدد
حداکث فشار هوا 60 -100 PSI
حداکثر فشار4/1 - 6/9 بار
سایز گل میخ 2/8 میلیمتر

امتیازمحصول
5
٠ تومان

میخ کوب بادی تی پو سوماک

F16/50
طول میخ 50 - 20 میلیمتر
ظرفیت مخزن 100 عدد
حداکث فشار هوا 60 -100 PSI
حداکثر فشار4/1 - 6/9 بار
سایز گل میخ 2/8 میلیمتر

منگنه کوب بادی سوماک

80/16
ابعاد منگنه 225*45*145 میلیمتر
ظرفیت مخزن 160 عدد
قابلیت استفاده تا منگنه سری 80
حداکثر فشار هوا 60 - 100 psi
حداکثر فشار4/1-6/9 بار
ارتفاع منگنه 16-6 میلیمتر

امتیازمحصول
3
٠ تومان

میخ کوب بادی اسکا سوماک

F18/30
طول میخ 30-10 میلیمتر
ظرفیت مخزن 100 عدد
حداکث فشار هوا 60 -100 PSI
حداکثر فشار4/1 - 6/9 بار
سایز گل میخ 1/9 میلیمتر

امتیازمحصول
5
٠ تومان

میخ کوب بادی اسکا سوماک

F18/50
طول میخ 50-20 میلیمتر
ظرفیت مخزن 100 عدد
حداکث فشار هوا 60 -100 PSI
حداکثر فشار4/1 - 6/9 بار
ابعاد235 * 59 * 240 میلیمتر
سایز گل میخ 1/9 میلیمتر

امتیازمحصول
3
٠ تومان

saeedasadi1360@gmail.com
021 66 17 17 29 - 30
021 66 17 25 97
تهران-خیابان امام خمینی-روبروی بیمارستان سینا- مجتمع تجاری رشید 3 طبقه زیر همکف پلاک 5