به فروشگاه پرشین تولز خوش آمدید.

برند
ولتا‍ژ

تاریخ به روزرسانی: 1396/04/28
15 : 0
مقایسه شود نام محصول برند ولتا‍ژ قیمت (تومان)
اره افقی بر شارژی 18 ولت لیتیوم ماکیتا ماکیتا لیتیوم 18 ولت 3 آمپر 0
دامنه تغییرات قیمت
1395/11/17 1396/12/5
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
1020000 1050000
جارو شارژی 15/6 ولت رونیکس رونیکس لیتیوم 10/8 ولت 0
دامنه تغییرات قیمت
1397/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
0
دریل شارژی 10/8 ولت لیتیوم بوش بوش لیتیوم 10/8 ولت 0
دامنه تغییرات قیمت
1396/1/23 1396/1/23
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
487000
دریل شارژی 10/8 ولت لیتیوم بوش بوش لیتیوم 10/8 ولت 0
دامنه تغییرات قیمت
1396/1/23
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
393000
دریل شارژی 12 ولت لیتیوم بوش بوش لیتیوم 12 ولت 0
دامنه تغییرات قیمت
1396/1/23
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
335000
دریل شارژی 12 ولت لیتیوم رونیکس رونیکس لیتیوم 12 ولت 0
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
دریل شارژی 12 ولت لیتیوم رونیکس رونیکس لیتیوم18 ولت 0
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
دریل شارژی 12 ولت لیتیوم پوکا پوکا لیتیوم 12 ولت 1,420,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/5/2 1396/5/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
296500 315000
دریل شارژی 12 ولت ماکیتا ماکیتا نیکل کادنیوم 12 ولت 3,900,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/9/17 1395/10/25 1397/1/18 1397/1/22 1398/2/16 1398/3/26 1398/8/19 1398/12/3 1399/1/18
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
345000 343000 385000 420000 1250000 1450000 1750000 2200000 2500000
دریل شارژی 12 ولت نیکل کادیوم رونیکس رونیکس نیکل کادنیوم 12 ولت 0
دامنه تغییرات قیمت
1397/1/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
0
دریل شارژی 12 ولت چکشی ماکیتا ماکیتا نیکل کادنیوم 12 ولت 4,300,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/9/17 1396/1/31 1396/3/8 1397/1/18 1397/1/22 1397/4/4 1397/7/14 1397/11/6 1397/12/20 1398/2/8 1398/3/26 1398/4/15 1398/5/8 1398/7/17 1398/8/19 1398/9/16 1398/10/2 1398/10/14 1398/12/3 1399/1/18 1399/2/2 1399/4/1 1399/5/12 1399/6/22
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
355000 345000 353000 395000 420000 450000 1000000 1100000 1200000 1350000 1500000 1550000 1600000 1750000 1800000 1900000 2000000 2100000 2400000 2800000 3000000 3400000 4100000 4300000
دریل شارژی 14/4 ولت لیتیوم رونیکس رونیکس لیتیوم14/4 ولت 0
دامنه تغییرات قیمت
1397/1/27
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
390000
دریل شارژی 14/4 ولت ماکیتا ماکیتا نیکل کادنیوم 14/4 ولت 4,600,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/9/17 1396/1/31 1396/3/8 1397/1/18 1397/1/22 1397/4/4 1397/7/14 1397/12/20 1398/1/24 1398/2/8 1398/3/26 1398/7/17 1398/8/19 1398/9/16 1398/10/2 1398/10/14 1398/12/3 1399/1/18 1399/4/1 1399/4/1 1399/6/22
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
395000 385000 395000 415000 430000 480000 1100000 1200000 1300000 1350000 1500000 1750000 1800000 1900000 2000000 2100000 2400000 2800000 3500000 3500000 4600000
دریل شارژی 14/4 ولت نیکل کادیوم رونیکس رونیکس نیکل کادنیوم 14/4 ولت 0
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
دریل شارژی 14/4 ولت چکشی ماکیتا ماکیتا نیکل کادنیوم 14/4 ولت 4,800,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/9/17 1396/1/31 1396/3/8 1396/12/5 1397/1/22 1397/4/4 1397/7/14 1397/11/6 1398/2/8 1398/4/15 1398/7/17 1398/9/16 1398/10/14 1398/12/3 1399/1/18 1399/2/14 1399/4/1 1399/5/12 1399/6/22
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
395000 385000 395000 410000 450000 530000 1200000 1300000 1450000 1700000 1900000 2000000 2200000 2550000 3100000 3200000 3700000 4400000 4800000
دریل شارژی 18 ولت لیتیوم بوش بوش لیتیوم18 ولت 0
دامنه تغییرات قیمت
1396/1/23
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
530000
دریل شارژی 18 ولت لیتیوم رونیکس رونیکس لیتیوم18 ولت 0
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
دریل شارژی 18 ولت نیکل کادیوم رونیکس رونیکس نیکل کادنیوم 18 ولت 0
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
دریل شارژی 18 ولت پوکا پوکا نیکل کادنیوم 18 ولت 1,800,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/5/1 1396/5/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
289500 310000
دریل شارژی چکشی 10/8 ولت لیتیوم ماکیتا ماکیتا لیتیوم 10/8 ولت 4,700,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/6/7 1395/10/4 1395/10/25 1396/1/31 1397/11/6 1398/3/26 1398/12/6
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
479000 500000 483500 485000 1300000 2050000 2900000
دریل شارژی چکشی 10/8 ولت لیتیوم ماکیتا ماکیتا لیتیوم 10/8 ولت 4,500,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/6/7 1395/7/6 1395/9/21 1395/10/25 1397/11/6 1398/1/24 1398/2/8 1398/3/26 1398/9/2
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
410000 420000 440000 410000 1020000 1300000 1500000 1900000 2200000
دریل شارژی چکشی 14 ولت لیتیوم رونیکس رونیکس لیتیوم18 ولت 0
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
دریل شارژی چکشی 16 ولت لیتیوم رونیکس رونیکس لیتیوم18 ولت 0
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
دریل شارژی چکشی 18 ولت لیتیوم رونیکس رونیکس لیتیوم18 ولت 0
دامنه تغییرات قیمت
1396/12/7
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
0
دریل شارژی چکشی 18 ولت لیتیوم ماکیتا ماکیتا لیتیوم 18 ولت 3 آمپر 12,300,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/8/16 1396/3/29 1396/4/13 1398/2/8 1398/2/16 1398/3/26 1398/4/15 1398/5/8 1398/7/17 1398/8/19 1398/9/26 1398/12/3 1399/1/18 1399/2/2 1399/2/17 1399/6/22
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
940000 1000000 1280000 2400000 2500000 2950000 3050000 3000000 3200000 3700000 4000000 4900000 6000000 6500000 7500000 12300000
دریل شارژی چکشی 18 ولت لیتیوم ماکیتا ماکیتا 6,800,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/7/6 1395/9/21 1395/10/4 1396/3/29 1398/8/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
720000 750000 800000 750000 4800000
مینی فرز شارژی 18 ولت لیتیوم ماکیتا ماکیتا لیتیوم 18 ولت 3 آمپر 6,900,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/7/25 1395/8/16 1395/9/17 1395/10/25 1396/3/8 1396/12/5 1397/1/18 1397/1/22 1397/4/4 1398/7/17 1398/10/14 1399/1/18 1399/2/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
279000 750000 780000 825000 835000 860000 890000 990000 1030000 5500000 6500000 7000000 6900000
پیچ گوشتی 3/6 ولت لیتیوم رونیکس رونیکس لیتیوم18 ولت 0
دامنه تغییرات قیمت
1397/1/10
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
0
پیچ گوشتی خشابی 3/6 ولت لیتیوم رونیکس رونیکس لیتیوم18 ولت 0
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
:
  • این لیست قیمت متعلق به فروشگاه پرشین تولز بوده و صرفاً جهت اطلاع بازدید کنندگان گرامی از نوسانات قیمت تنظیم گردیده است ، لذا هیچگونه مسئولیتی در قبال قیمتهای سایر فروشگاه ها ندارد.
  • تمامی قیمتها با توجه به نوسانات قیمت ارز و بازارممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر یابد و بدیهی است که این سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال خریدهای که مراحل خرید آن تکمیل نشده است ندارد.
  • قیمت تمام کالاها بر اساس تحویل درب فروشگاه بوده وهزینه ارسال و باربری جداگانه محاسبه می شود.
  • کالاهای بدون قیمت به منزله اتمام آن کالا در انبارشرکت واردکننده بوده وجهت دریافت اطلاعات بیشتر با فروشگاه تماس حاصل نمایید.

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت

saeedasadi1360@gmail.com
021 66 17 17 29 - 30
021 66 17 25 97
تهران-خیابان امام خمینی-روبروی بیمارستان سینا- مجتمع تجاری رشید 3 طبقه زیر همکف پلاک 2