به فروشگاه پرشین تولز خوش آمدید.

برند
قدرت
قطر صفحه

تاریخ به روزرسانی: 1396/04/28
15 : 0
مقایسه شود نام محصول برند قدرت قطر صفحه قیمت (تومان)
سنگ رومیزی 2 طرفه 125 میلیمتر رونیکس رونیکس 0
دامنه تغییرات قیمت
1397/1/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
0
سنگ رومیزی 2 طرفه 150 میلیمتر رونیکس رونیکس 0
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
سنگ رومیزی 2 طرفه 175 میلیمتر رونیکس رونیکس 0
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
سنگ رومیزی 2 طرفه 200 میلیمتر رونیکس رونیکس 0
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
فرز آهنگری 2100 وات پوکا پوکا 2100وات 180 میلیمتر 950,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/5/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
260000
فرز آهنگری 2200 وات بوش بوش 2200وات 180 میلیمتر 0
دامنه تغییرات قیمت
1396/4/13
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
475000
فرز آهنگری 2200 وات ماکیتا ماکیتا 2200وات 180 میلیمتر 1,600,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/7/25 1395/8/16 1395/9/21 1395/10/4 1396/1/20 1396/12/5 1397/11/6 1398/1/24 1398/2/8 1398/2/16 1398/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
357000 370000 388000 402000 389000 457000 1100000 1250000 1300000 1500000 1600000
فرز آهنگری 2200 وات مک تک مک تک 2200وات 180 میلیمتر 600,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/10/25 1395/11/17 1397/7/14 1398/1/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
193000 180000 580000 600000
فرز آهنگری 2600 وات ماکیتا ماکیتا 2600وات 180 میلیمتر 1,550,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/7/25 1395/8/16 1395/11/17 1395/12/8 1397/11/6 1398/2/8 1398/2/16 1398/3/26 1398/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
510000 565000 490000 500000 1290000 1500000 1600000 1450000 1550000
فرز آهنگری متوسط 1050 وات ماکیتا ماکیتا 1050وات 150 میلیمتر 1,650,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/7/25 1395/8/16 1395/12/8 1397/11/6 1397/12/20 1398/1/24 1398/2/8 1398/3/26
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
290000 350000 342000 920000 950000 1200000 1400000 1650000
فرز سمباده زنی (پولیش) رونیکس رونیکس 1200وات 180 میلیمتر 1,100,000
دامنه تغییرات قیمت
1397/1/11
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
0
فرز سمباده زنی (پولیش) ماکیتا ماکیتا 1600وات 180 میلیمتر 3,100,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/7/25 1395/8/16 1395/10/25 1395/12/8 1396/1/20 1396/12/5 1397/11/6 1398/1/24 1398/2/8 1398/3/26
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
480000 530000 558000 500000 560000 620000 1355000 1950000 2200000 2700000
فرز سنگبری 2200 وات مک تک مک تک 2200وات 230 میلیمتر 600,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/10/25 1395/11/17 1397/7/14 1398/1/24
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
193000 180000 580000 600000
فرز سنگبری 2100 وات پوکا پوکا 2100وات 180 میلیمتر 980,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/5/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
265000
فرز سنگبری و آهنگبری 2200 وات ماکیتا ماکیتا 2200وات 230 میلیمتر 1,600,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/7/25 1395/8/16 1395/9/21 1395/10/4 1396/1/20 1396/12/5 1397/1/22 1397/11/6 1398/1/24 1398/2/8 1398/2/16 1398/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
357000 380000 388000 402000 389000 457000 495000 1100000 1270000 1320000 1500000 1600000
فرز سنگبری و آهنگری 2600 وات ماکیتا ماکیتا 2600وات 230 میلیمتر 1,550,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/7/25 1395/9/21 1395/10/4 1396/1/31 1397/1/22 1397/11/6 1398/2/8 1398/2/16 1398/3/26 1398/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
510000 550000 585000 500000 590000 1290000 1500000 1600000 1450000 1550000
فرز سوپر آهنگری 2400 وات رونیکس رونیکس 2400وات 180 میلیمتر 1,100,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
فرز سوپر سنگبری 2400 وات رونیکس رونیکس 2400وات 230 میلیمتر 1,100,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
مینی فرز 1050 وات دسته بلند رونیکس رونیکس 1050وات 115 میلیمتر 700,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
مینی فرز 1050K وات دسته بلند کیفی رونیکس 1050وات 115 میلیمتر 0
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
مینی فرز 710 وات رونیکس رونیکس 710وات 115 میلیمتر 560,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
مینی فرز 710 وات ماکیتا ماکیتا 710وات 115 میلیمتر 780,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/7/6 1395/7/25 1395/8/16 1395/10/4 1395/11/17 1396/12/5 1397/11/6 1397/12/20 1398/1/24 1398/2/8 1398/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
160000 168000 170000 210000 183000 217000 780000 700000 720000 750000 780000
مینی فرز 720 وات بوش بوش 720وات 115 میلیمتر 0
دامنه تغییرات قیمت
1396/6/13
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
237000
مینی فرز 720 وات دیمردار بوش بوش 720وات 115 میلیمتر 0
دامنه تغییرات قیمت
1396/2/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
273000
مینی فرز 720 وات رونیکس رونیکس 720وات 115 میلیمتر 450,000
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
مینی فرز 800 وات بوش بوش 800وات 115 میلیمتر 0
دامنه تغییرات قیمت
1396/2/12
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
278000
مینی فرز 800 وات پوکا پوکا 800وات 115 میلیمتر 400,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/5/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
125000
مینی فرز 840 وات ماکیتا ماکیتا 840وات 115 میلیمتر 970,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/7/25 1395/8/16 1395/9/21 1395/10/4 1396/12/5 1397/11/6 1397/12/20 1398/1/24 1398/2/8 1398/2/16 1398/3/26 1398/4/15
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
195000 188000 217000 227000 262000 880000 800000 820000 850000 950000 930000 970000
مینی فرز 850 وات مک تک مک تک 850وات 115 میلیمتر 700,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/12/8 1396/3/8
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
127000 125000
مینی فرز 880 وات رونیکس رونیکس 710وات 115 میلیمتر 680,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/6/14
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
مینی فرز دسته بلند 1100 وات پوکا پوکا 1100وات 115 میلیمتر 390,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/5/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
150000
مینی فرز دسته بلند دیمردار رونیکس رونیکس 1400وات 115 میلیمتر 0
دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
مینی فرز سوپرکلاچ ماکیتا ماکیتا 1100وات 115 میلیمتر 950,000
دامنه تغییرات قیمت
1395/7/25 1395/9/21
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
289000 315000
مینی فرز سوپرکلاچ ماکیتا ماکیتا 1400وات 115 میلیمتر 2,600,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/4/13 1396/5/19
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
505000
پولیش دیمردار پوکا پوکا 1200وات 180 میلیمتر 850,000
دامنه تغییرات قیمت
1396/5/28
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت
235000
:
  • این لیست قیمت متعلق به فروشگاه پرشین تولز بوده و صرفاً جهت اطلاع بازدید کنندگان گرامی از نوسانات قیمت تنظیم گردیده است ، لذا هیچگونه مسئولیتی در قبال قیمتهای سایر فروشگاه ها ندارد.
  • تمامی قیمتها با توجه به نوسانات قیمت ارز و بازارممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر یابد و بدیهی است که این سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال خریدهای که مراحل خرید آن تکمیل نشده است ندارد.
  • قیمت تمام کالاها بر اساس تحویل درب فروشگاه بوده وهزینه ارسال و باربری جداگانه محاسبه می شود.
  • کالاهای بدون قیمت به منزله اتمام آن کالا در انبارشرکت واردکننده بوده وجهت دریافت اطلاعات بیشتر با فروشگاه تماس حاصل نمایید.

دامنه تغییرات قیمت
دامنه تغییرات قیمت به تومان
قیمت

saeedasadi1360@gmail.com
021 66 17 17 29 - 30
021 66 17 25 97
تهران-خیابان امام خمینی-روبروی بیمارستان سینا- مجتمع تجاری رشید 3 طبقه زیر همکف پلاک 5