به فروشگاه پرشین تولز خوش آمدید.

کاربرد
برند

لیست قیمت ابزار

مقایسه شود نام محصول برند کاربرد قیمت (تومان)
دریل های ساده و گیربکسی
دریل 13 میلیمتر 2 دور گیربکسی ماکیتا ماکیتا صنعتی 4,950,000
دریل 10 میلیمتر 460 وات اتوماتیک 690,000
دریل 10 میلیمتر 500 وات اتوماتیک 840,000
دریل 10 میلیمتر 500 وات چکشی 1,150,000
دریل 10 میلیمتر دیمردار اتوماتیک 780,000
دریل 10 میلیمتر ساده رونیکس رونیکس نیمه صنعتی 848,000
دریل 10 میلیمتر ماکیتا ماکیتا نیمه صنعتی 1,640,000
دریل 10 میلیمتر مک تک مک تک نیمه صنعتی 950,000
دریل 10 میلیمتراتوماتیک رونیکس رونیکس نیمه صنعتی 888,000
دریل 13 میلیمتر 710 وات چکشی 1,075,000
دریل 13 میلیمتر 720 وات گیربکسی 1,700,000
دریل 13 میلیمتر چکشی رونیکس رونیکس نیمه صنعتی 1,198,000
دریل 13 میلیمترچکشی رونیکس رونیکس نیمه صنعتی 1,398,000
دریل 16 میلیمتر 3 دسته دی سی ای 1,800,000
دریل 16 میلیمتر2 دور گیربکسی ماکیتا ماکیتا صنعتی 6,200,000
دریل 6/5 میلیمتر آچاری 620,000
دریل 6/5 میلیمتر اتوماتیک 635,000
دریل ستونی 13 میلیمتر ماکیتا ماکیتا صنعتی 9,700,000
دریل سرکج دی سی ای 2,000,000
دریل همزن ماکیتا ماکیتا صنعتی 8,000,000
دریل همزن1010وات دی سی ای 2,150,000
دریل چکشی 10 میلیمتر ماکیتا ماکیتا صنعتی 2,375,000
دریل چکشی 13 میلیمتر ماکیتا ماکیتا صنعتی 2,800,000
دریل چکشی 13 میلیمتر ماکیتا ماکیتا عمومی 3,250,000
دریل چکشی 13 میلیمتر ماکیتا ماکیتا عمومی 3,250,000
بتن کن و چکش تخریب
بتون کن 2 حالته 30 میلیمتر دی سی ای 3,100,000
بتون کن 2 حالته 38 میلیمتر دی سی ای 4,080,000
بتون کن 2حالته 40 میلیمتری ماکیتا ماکیتا صنعتی 15,500,000
بتون کن 2حالته 52 میلیمتری ماکیتا ماکیتا صنعتی 22,500,000
بتون کن 3 حالته 24 میلیمتر ماکیتا ماکیتا صنعتی 4,200,000
بتون کن 3 حالته 26 میلیمتر دی سی ای 2,198,000
بتون کن 3 حالته 26 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 2,598,000
بتون کن 3 حالته 26 میلیمتر ماکیتا ماکیتا صنعتی 4,450,000
بتون کن 3 حالته 26 میلیمتر ماکیتا ماکیتا صنعتی 4,250,000
بتون کن 3 حالته 26 میلیمتر پوکا پوکا صنعتی 1,350,000
بتون کن 3 حالته 28 میلیمتر ماکیتا ماکیتا صنعتی 7,900,000
بتون کن 3 حالته 32 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 3,598,000
بتون کن 3 حالته 36 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 3,798,000
بتون کن 3 حالته 40 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 4,998,000
بتون کن 3 حالته 50 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 8,998,000
بتون کن ضربه ای 28 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 3,298,000
آچار و پیچ گوشتی برقی
بوکس برقی 3/4 اینچ ماکیتا ماکیتا صنعتی 17,500,000
بوکس برقی 1 اینچ دی سی ای 5,200,000
بوکس برقی 1 اینچ ماکیتا ماکیتا صنعتی 22,500,000
بوکس برقی 1/2 اینچ رونیکس رونیکس صنعتی 2,398,000
بوکس برقی 1/2 اینچ ماکیتا ماکیتا صنعتی 9,300,000
اره ها
اره افقی بر دی سی ای 2,600,000
اره افقی بر ماکیتا ماکیتا صنعتی 6,700,000
اره فارسی بر 25/5 سانت ماکیتا ماکیتا صنعتی 11,800,000
اره فارسی بر میزی (2 کاره) ماکیتا ماکیتا صنعتی 27,000,000
اره فارسی بر کشوئی30/5سانت ماکیتا ماکیتا صنعتی 34,000,000
اره فارسی برکشوئی 25/5سانت ماکیتا ماکیتا صنعتی 20,000,000
اره موئی بر ماکیتا ماکیتا عمومی 9,800,000
اره میزی 255 میلیمترماکیتا ماکیتا صنعتی 19,900,000
اره گردبر 18/5 سانت ماکیتا ماکیتا صنعتی 3,900,000
اره گردبر 18/5سانت دی سی ای 2,290,000
اره گردبر 18/5سانت ماکیتا ماکیتا صنعتی 5,390,000
اره گردبر 23/5سانت ماکیتا ماکیتا صنعتی 6,200,000
عمودبر تک دور ماکیتا ماکیتا عمومی 2,500,000
عمودبر چکشی سه دور ماکیتا ماکیتا صنعتی 2,730,000
گردبر 18/5 سانت مک تک مک تک عمومی 3,300,000
فرز ها و ساینده ها
سنگ رومیزی 2 طرفه 12/5سانت دی سی ای 1,800,000
سنگ رومیزی 2 طرفه 15 سانت دی سی ای 2,000,000
فرز آهنگری 2000 وات پوکا پوکا صنعتی 2,000,000
فرز آهنگری 2100 وات پوکا پوکا صنعتی 2,100,000
فرز آهنگری 2200 وات دی سی ای 2,450,000
فرز آهنگری 2200 وات دی سی ای 2,550,000
فرز آهنگری 2200 وات ماکیتا ماکیتا صنعتی 4,000,000
فرز آهنگری 2200 وات مک تک مک تک نیمه صنعتی 2,490,000
فرز آهنگری 2600 وات ماکیتا ماکیتا صنعتی 5,100,000
فرز آهنگری 2800 وات دی سی ای 2,400,000
فرز آهنگری متوسط 1050 وات ماکیتا ماکیتا صنعتی 3,750,000
فرز آهنگری متوسط 1050 وات ماکیتا ماکیتا صنعتی 3,750,000
فرز آهنگری متوسط 1400 وات دی سی ای 1,850,000
فرز انگشتی گلو بلند دی سی ای 1,600,000
فرز انگشتی گلو بلند رونیکس رونیکس صنعتی 1,648,000
فرز انگشتی گلو بلند ماکیتا ماکیتا صنعتی 3,800,000
فرز انگشتی گلو کوتاه دی سی ای 900,000
فرز انگشتی گلو کوتاه دی سی ای 1,050,000
فرز انگشتی گلو کوتاه دی سی ای 1,035,000
فرز انگشتی گلو کوتاه ماکیتا ماکیتا صنعتی 2,600,000
فرز انگشتی گلوکوتاه رونیکس رونیکس صنعتی 1,548,000
فرز سمباده زنی (پولیش) رونیکس رونیکس صنعتی 2,298,000
فرز سمباده زنی (پولیش) ماکیتا ماکیتا صنعتی 6,300,000
فرز سمباده زنی (پولیش)دی سی ای 2,400,000
فرز سنگبری 2200 وات مک تک مک تک نیمه صنعتی 2,490,000
فرز سنگبری 2200 وات دی سی ای 2,300,000
فرز سنگبری 2200 وات دی سی ای 2,400,000
فرز سنگبری 2200 وات دی سی ای 2,500,000
فرز سنگبری و آهنگبری 2200 وات ماکیتا ماکیتا صنعتی 4,000,000
فرز سنگبری و آهنگری 2600 وات ماکیتا ماکیتا صنعتی 5,300,000
فرز مستقیم 15 سانت دی سی ای 2,100,000
فرزسمباده زنی(پولیش)پوکا پوکا 1,950,000
مینی فرز 1020 وات دی سی ای 1,395,000
مینی فرز 1050 وات دسته بلند رونیکس رونیکس صنعتی 1,498,000
مینی فرز 750 وات دی سی ای 835,000
مینی فرز 840 وات ماکیتا ماکیتا صنعتی 2,790,000
مینی فرز 850 وات دی سی ای 1,135,000
مینی فرز 880 وات رونیکس رونیکس صنعتی 1,398,000
مینی فرز دسته بلند دی سی ای 1,480,000
فرز نجاری و رنده
فرز نجاری 12 میلیمتر ماکیتا ماکیتا صنعتی 10,640,000
فرز نجاری مشتی 6 میلیمتر ماکیتا ماکیتا نیمه صنعتی 2,800,000
برش دهنده ها
شیارزن 125 میلیمتر ماکیتا ماکیتا صنعتی 6,500,000
شیارزن 2 تیغ 125 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 3,498,000
شیارزن تک تیغ دی سی ای 1,820,000
شیارزن دو تیغ دی سی ای 3,500,000
قیچی فلزبر 2/5 میلیمتر دی سی ای 2,750,000
قیچی فلزبر 3/2 میلیمتر دی سی ای 2,920,000
قیچی فلزبر 3/2 میلیمترماکیتا ماکیتا صنعتی 12,300,000
ابزار شارژی
دریل شارژی 12 ولت لیتیوم بوش بوش صنعتی 2,900,000
دریل شارژی 12 ولت لیتیوم رونیکس رونیکس صنعتی 2,498,000
دریل شارژی 12 ولت لیتیوم پوکا پوکا صنعتی 2,100,000
دریل شارژی 12 ولت چکشی ماکیتا ماکیتا صنعتی 5,800,000
دریل شارژی 14/4 ولت لیتیوم رونیکس رونیکس صنعتی 2,998,000
دریل شارژی 14/4 ولت ماکیتا ماکیتا صنعتی 6,200,000
دریل شارژی 18 ولت لیتیوم رونیکس رونیکس صنعتی 3,598,000
دریل شارژی چکشی 10/8 ولت لیتیوم ماکیتا ماکیتا صنعتی 5,900,000
دریل شارژی چکشی 14 ولت لیتیوم رونیکس رونیکس صنعتی 3,998,000
دریل شارژی چکشی 18 ولت لیتیوم ماکیتا ماکیتا صنعتی 11,200,000
پیچ گوشتی 3/6 ولت لیتیوم رونیکس رونیکس صنعتی 998,000
پیچ گوشتی شارژی 3/6 ولت ماکیتا ماکیتا عمومی 1,800,000
پیچ گوشتی شارژی 4/8 ولت ماکیتا ماکیتا عمومی 3,200,000
ابزار باغبانی
ابزار پنوماتیک
منگنه کوب بادی ماکیتا ماکیتا صنعتی 1,750,000
میخ کوب بادی اسکا جیت صنعتی 2,490,000
میخ کوب بادی ماکیتا ماکیتا 3,400,000
کمپرسور باد
کمپرسور باد 10 لیتری رونیکس نیمه صنعتی 3,598,000
کمپرسور باد 25 لیتری رونیکس صنعتی 4,598,000
کمپرسور باد 50 لیتری رونیکس صنعتی 5,598,000
کمپرسور باد 80 لیتری رونیکس صنعتی 7,598,000
کارواش
کارواش 100بار دینامی دی سی ای 3,400,000
کارواش فشار قوی 110 بار ماکیتا ماکیتا عمومی 6,800,000
اینورتر
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دی سی ای 5,500,000
اینورتر جوشکاری 200 آمپر دی سی ای 6,000,000
اینورتر جوشکاری 250 آمپر دی سی ای 6,500,000
ابزار اندازه گیری
تراز لیزری دی سی ای 2,600,000
متر لیزری 50 متری ماکیتا ماکیتا صنعتی 3,400,000
متر لیزری 80 متری ماکیتا ماکیتا صنعتی 4,400,000
مترلیزری 60 متری دی سی ای 1,600,000
مترلیزری 80 متری دی سی ای 2,100,000
:
  • این لیست قیمت متعلق به فروشگاه پرشین تولز بوده و صرفاً جهت اطلاع بازدید کنندگان گرامی از نوسانات قیمت تنظیم گردیده است ، لذا هیچگونه مسئولیتی در قبال قیمتهای سایر فروشگاه ها ندارد.
  • تمامی قیمتها با توجه به نوسانات قیمت ارز و بازارممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر یابد و بدیهی است که این سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال خریدهای که مراحل خرید آن تکمیل نشده است ندارد.
  • قیمت تمام کالاها بر اساس تحویل درب فروشگاه بوده وهزینه ارسال و باربری جداگانه محاسبه می شود.
  • کالاهای بدون قیمت به منزله اتمام آن کالا در انبارشرکت واردکننده بوده وجهت دریافت اطلاعات بیشتر با فروشگاه تماس حاصل نمایید.

saeedasadi1360@gmail.com
021 66 17 17 29 - 30
021 66 17 25 97
تهران-خیابان امام خمینی-روبروی بیمارستان سینا- مجتمع تجاری رشید 3 طبقه زیر همکف پلاک 2