به فروشگاه پرشین تولز خوش آمدید.

برند
کاربرد

لیست قیمت ابزار

مقایسه شود نام محصول برند کاربرد قیمت (تومان)
دریل های ساده و گیربکسی
دریل 13 میلیمتر 2 دور گیربکسی ماکیتا ماکیتا صنعتی 3,200,000
دریل 13 میلیمترگیربکسی پوکا پوکا صنعتی 0
دریل 6/5 میلیمترآچاری رونیکس رونیکس نیمه صنعتی 0
دریل 6/5 میلیمتراتومات رونیکس رونیکس نیمه صنعتی 0
دریل 10 میلیمتر اتومات هیوندای هیوندای نیمه صنعتی 0
دریل 10 میلیمتر ساده رونیکس رونیکس نیمه صنعتی 0
دریل 10 میلیمتر ساده هیوندای هیوندای نیمه صنعتی 0
دریل 10 میلیمتر ماکیتا ماکیتا نیمه صنعتی 1,100,000
دریل 10 میلیمتر مک تک مک تک نیمه صنعتی 620,000
دریل 10 میلیمتراتوماتیک رونیکس رونیکس نیمه صنعتی 0
دریل 13 میلیمتر 2 دور گیربکسی هیوندای هیوندای صنعتی 0
دریل 13 میلیمتر 2 دور گیربکسی هیوندای هیوندای صنعتی 0
دریل 13 میلیمتر 2 دور گیربکسی ماکیتا ماکیتا صنعتی 3,300,000
دریل 13 میلیمتر اتوماتیک رونیکس رونیکس نیمه صنعتی 0
دریل 13 میلیمتر ساده هیوندای هیوندای نیمه صنعتی 0
دریل 13 میلیمتر چکشی هیوندای هیوندای صنعتی 0
دریل 13 میلیمتر چکشی هیوندای هیوندای صنعتی 0
دریل 13 میلیمتر چکشی رونیکس رونیکس نیمه صنعتی 0
دریل 13 میلیمتر چکشی هیوندای هیوندای صنعتی 0
دریل 13 میلیمتر گیربکسی رونیکس رونیکس نیمه صنعتی 0
دریل 13 میلیمترچکشی رونیکس رونیکس نیمه صنعتی 0
دریل 13 میلیمترچکشی رونیکس رونیکس نیمه صنعتی 0
دریل 16 میلیمتر2 دور گیربکسی ماکیتا ماکیتا صنعتی 3,950,000
دریل 6 میلیمتر ساده هیوندای هیوندای نیمه صنعتی 0
دریل ستونی 13 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 0
دریل ستونی 13 میلیمتر ماکیتا ماکیتا صنعتی 3,950,000
دریل ستونی 16 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 0
دریل سر کج 10 میلیمتر ماکیتا ماکیتا صنعتی 2,700,000
دریل همزن ماکیتا ماکیتا صنعتی 2,600,000
دریل همزن ماکیتا ماکیتا صنعتی 6,800,000
دریل چکشی 10 میلیمتر ماکیتا ماکیتا صنعتی 1,200,000
دریل چکشی 13 میلیمتر ماکیتا ماکیتا صنعتی 1,400,000
دریل چکشی 13 میلیمتر ماکیتا ماکیتا عمومی 1,900,000
دریل چکشی 13 میلیمتر ماکیتا ماکیتا عمومی 1,900,000
دریل چکشی 13 میلیمتر پوکا پوکا عمومی 580,000
بتن کن و چکش تخریب
بتون کن 2 حالته 28 میلیمتر پوکا پوکا صنعتی 1,150,000
بتون کن 2 حالته 50 میلیمتر پوکا پوکا صنعتی 3,650,000
بتون کن 3 حالته 22 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 0
بتون کن 3 حالته 24 میلیمتر دسته تفنگی ماکیتا ماکیتا صنعتی 3,400,000
بتون کن 3 حالته 24 میلیمتر ماکیتا ماکیتا صنعتی 2,800,000
بتون کن 3 حالته 24 میلیمتر ماکیتا ماکیتا صنعتی 3,500,000
بتون کن 3 حالته 26 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 0
بتون کن 3 حالته 26 میلیمتر ماکیتا ماکیتا صنعتی 2,950,000
بتون کن 3 حالته 26 میلیمتر ماکیتا ماکیتا صنعتی 3,750,000
بتون کن 3 حالته 26 میلیمتر پوکا پوکا صنعتی 850,000
بتون کن 3 حالته 28 میلیمتر ماکیتا ماکیتا صنعتی 4,800,000
بتون کن 3 حالته 30 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 0
بتون کن 3 حالته 32 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 0
بتون کن 3 حالته 36 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 0
بتون کن 3 حالته 40 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 0
بتون کن 3 حالته 40 میلیمتری ماکیتا ماکیتا صنعتی 9,000,000
بتون کن 3 حالته 50 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 0
بتون کن 3 حالته 52 میلیمتری ماکیتا ماکیتا صنعتی 13,000,000
بتون کن 3حالته 26 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 0
بتون کن ضربه ای 28 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 0
بتون کن ضربه ای 28 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 0
آچار و پیچ گوشتی برقی
بوکس برقی 3/4 اینچ ماکیتا ماکیتا صنعتی 11,000,000
بوکس برقی 1 اینچ ماکیتا ماکیتا صنعتی 13,000,000
بوکس برقی 1/2 اینچ رونیکس رونیکس صنعتی 0
بوکس برقی 1/2 اینچ ماکیتا ماکیتا صنعتی 5,800,000
اره ها
اره فارسی بر 185 میلیمتر کشویی رونیکس رونیکس صنعتی 0
اره فارسی بر 210 میلیمتر کشویی رونیکس رونیکس صنعتی 0
اره فارسی بر 25/5 سانت ماکیتا ماکیتا صنعتی 7,800,000
اره فارسی بر 250 میلیمتر کشویی رونیکس رونیکس صنعتی 0
اره فارسی بر 255 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 0
اره فارسی بر 300 میلیمتر2 طرف کشویی رونیکس رونیکس صنعتی 0
اره فارسی بر میزی (2 کاره) ماکیتا ماکیتا صنعتی 20,000,000
اره فارسی بر میزی(2کاره)ماکیتا ماکیتا صنعتی 13,500,000
اره فارسی بر کشوئی19سانت ماکیتا ماکیتا صنعتی 9,500,000
اره فارسی بر کشوئی30/5سانت ماکیتا ماکیتا صنعتی 27,000,000
اره فارسی برکشوئی 25/5سانت ماکیتا ماکیتا صنعتی 17,000,000
اره فارسی برکشوئی 25/5سانت ماکیتا ماکیتا صنعتی 15,000,000
اره موئی بر ماکیتا ماکیتا عمومی 8,200,000
اره میزی 255 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 0
اره میزی 255 میلیمترماکیتا ماکیتا صنعتی 14,500,000
اره گردبر 18/5 سانت پوکا پوکا صنعتی 1,050,000
اره گردبر 18/5سانت ماکیتا ماکیتا صنعتی 3,200,000
اره گردبر 185 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 0
اره گردبر 19 سانت حرفه ای بوش بوش صنعتی 0
اره گردبر 23/5 سانت حرفه ای بوش بوش صنعتی 0
اره گردبر 23/5سانت ماکیتا ماکیتا صنعتی 3,600,000
اره گردبر 235 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 0
عمودبر تک دور بوش بوش عمومی 0
عمودبر تک دور ماکیتا ماکیتا عمومی 1,800,000
عمودبر چکشی حرفه ای بوش بوش عمومی 0
عمودبر چکشی سه دور رونیکس رونیکس صنعتی 0
عمودبر چکشی سه دور ماکیتا ماکیتا صنعتی 1,900,000
عمودبر چکشی شش دور ماکیتا ماکیتا صنعتی 3,700,000
عمودبر چکشی چهار دور بوش بوش عمومی 0
عمودبر چکشی چهار دور بوش بوش عمومی 0
عمودبر چکشی گیربکسی رونیکس رونیکس صنعتی 0
گردبر 18/5 سانت مک تک مک تک عمومی 2,100,000
فرز ها و ساینده ها
سنگ رومیزی 2 طرفه 125 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 0
سنگ رومیزی 2 طرفه 150 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 0
سنگ رومیزی 2 طرفه 175 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 0
سنگ رومیزی 2 طرفه 200 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 0
فرز آهنگری 2000 وات پوکا پوکا صنعتی 1,150,000
فرز آهنگری 2100 وات پوکا پوکا صنعتی 1,380,000
فرز آهنگری 2200 وات بوش بوش صنعتی 0
فرز آهنگری 2200 وات ماکیتا ماکیتا صنعتی 2,700,000
فرز آهنگری 2200 وات مک تک مک تک نیمه صنعتی 1,200,000
فرز آهنگری 2600 وات ماکیتا ماکیتا صنعتی 2,850,000
فرز آهنگری متوسط 1050 وات ماکیتا ماکیتا صنعتی 2,500,000
فرز سمباده زنی (پولیش) رونیکس رونیکس صنعتی 0
فرز سمباده زنی (پولیش) ماکیتا ماکیتا صنعتی 4,100,000
فرز سنگبری 2200 وات مک تک مک تک نیمه صنعتی 1,200,000
فرز سنگبری 2100 وات پوکا پوکا صنعتی 1,400,000
فرز سنگبری و آهنگبری 2200 وات ماکیتا ماکیتا صنعتی 2,700,000
فرز سنگبری و آهنگری 2600 وات ماکیتا ماکیتا صنعتی 2,850,000
فرز سوپر آهنگری 2400 وات رونیکس رونیکس صنعتی 0
فرز سوپر سنگبری 2400 وات رونیکس رونیکس صنعتی 0
مینی فرز 1050 وات دسته بلند رونیکس رونیکس صنعتی 0
مینی فرز 1050K وات دسته بلند کیفی رونیکس صنعتی 0
مینی فرز 710 وات رونیکس رونیکس صنعتی 0
مینی فرز 710 وات ماکیتا ماکیتا صنعتی 1,700,000
مینی فرز 720 وات بوش بوش صنعتی 0
مینی فرز 720 وات دیمردار بوش بوش صنعتی 0
مینی فرز 720 وات رونیکس رونیکس صنعتی 0
مینی فرز 800 وات بوش بوش صنعتی 0
مینی فرز 800 وات پوکا پوکا صنعتی 650,000
مینی فرز 840 وات ماکیتا ماکیتا صنعتی 2,000,000
مینی فرز 850 وات مک تک مک تک نیمه صنعتی 900,000
مینی فرز 880 وات رونیکس رونیکس صنعتی 0
مینی فرز دسته بلند 1100 وات پوکا پوکا صنعتی 700,000
مینی فرز دسته بلند دیمردار رونیکس رونیکس صنعتی 0
مینی فرز سوپرکلاچ ماکیتا ماکیتا صنعتی 3,450,000
مینی فرز سوپرکلاچ ماکیتا ماکیتا صنعتی 3,450,000
پولیش دیمردار پوکا پوکا 1,150,000
فرز نجاری و رنده
فرز نجاری 12 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 0
فرز نجاری 12 میلیمتر ماکیتا ماکیتا صنعتی 9,500,000
فرز نجاری 12 میلیمتر پوکا پوکا صنعتی 1,500,000
فرز نجاری مشتی 6 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 0
فرز نجاری مشتی 8 میلیمتر بوش بوش نیمه صنعتی 0
برش دهنده ها
اره افقی بر ماکیتا ماکیتا صنعتی 4,600,000
اره افقی بر چکشی ماکیتا ماکیتا صنعتی 5,800,000
شیارزن 150 میلیمتر ماکیتا ماکیتا صنعتی 5,500,000
شیارزن 125 میلیمتر ماکیتا ماکیتا صنعتی 4,200,000
شیارزن 2 تیغ 125 میلیمتر رونیکس رونیکس صنعتی 0
شیارزن 2 تیغ پوکا پوکا صنعتی 1,450,000
قیچی فلزبر 2/8 میلیمترحرفه ای بوش بوش صنعتی 0
قیچی فلزبر 3/2 میلیمترماکیتا ماکیتا صنعتی 9,500,000
ابزار شارژی
اره افقی بر شارژی 18 ولت لیتیوم ماکیتا ماکیتا صنعتی 0
جارو شارژی 15/6 ولت رونیکس رونیکس عمومی 0
دریل شارژی 10/8 ولت لیتیوم بوش بوش صنعتی 0
دریل شارژی 10/8 ولت لیتیوم بوش بوش صنعتی 0
دریل شارژی 12 ولت با لوازم ماکیتا ماکیتا صنعتی 3,500,000
دریل شارژی 12 ولت لیتیوم بوش بوش صنعتی 0
دریل شارژی 12 ولت لیتیوم رونیکس رونیکس صنعتی 0
دریل شارژی 12 ولت لیتیوم رونیکس رونیکس صنعتی 0
دریل شارژی 12 ولت لیتیوم پوکا پوکا صنعتی 1,150,000
دریل شارژی 12 ولت ماکیتا ماکیتا صنعتی 2,500,000
دریل شارژی 12 ولت نیکل کادیوم رونیکس رونیکس صنعتی 0
دریل شارژی 12 ولت پوکا پوکا صنعتی 920,000
دریل شارژی 12 ولت چکشی ماکیتا ماکیتا صنعتی 3,000,000
دریل شارژی 14/4 ولت لیتیوم رونیکس رونیکس صنعتی 0
دریل شارژی 14/4 ولت ماکیتا ماکیتا صنعتی 2,800,000
دریل شارژی 14/4 ولت نیکل کادیوم رونیکس رونیکس صنعتی 0
دریل شارژی 14/4 ولت چکشی ماکیتا ماکیتا صنعتی 3,200,000
دریل شارژی 18 ولت لیتیوم بوش بوش صنعتی 0
دریل شارژی 18 ولت لیتیوم رونیکس رونیکس صنعتی 0
دریل شارژی 18 ولت نیکل کادیوم رونیکس رونیکس صنعتی 0
دریل شارژی 18 ولت پوکا پوکا صنعتی 1,500,000
دریل شارژی 18 ولت چکشی ماکیتا ماکیتا صنعتی 3,700,000
دریل شارژی چکشی 10/8 ولت لیتیوم ماکیتا ماکیتا صنعتی 3,600,000
دریل شارژی چکشی 10/8 ولت لیتیوم ماکیتا ماکیتا صنعتی 3,100,000
دریل شارژی چکشی 14 ولت لیتیوم رونیکس رونیکس صنعتی 0
دریل شارژی چکشی 16 ولت لیتیوم رونیکس رونیکس صنعتی 0
دریل شارژی چکشی 18 ولت لیتیوم رونیکس رونیکس صنعتی 0
دریل شارژی چکشی 18 ولت لیتیوم ماکیتا ماکیتا صنعتی 7,500,000
دریل شارژی چکشی 18 ولت لیتیوم ماکیتا ماکیتا صنعتی 5,500,000
دریل شارژی چکشی 18 ولت لیتیوم ماکیتا ماکیتا عمومی 6,500,000
مینی فرز شارژی 18 ولت لیتیوم ماکیتا ماکیتا صنعتی 6,900,000
پیچ گوشتی 3/6 ولت لیتیوم رونیکس رونیکس صنعتی 0
پیچ گوشتی خشابی 3/6 ولت لیتیوم رونیکس رونیکس صنعتی 0
پیچ گوشتی شارژی 4/8 ولت ماکیتا ماکیتا عمومی 1,500,000
ابزار باغبانی
ابزار پنوماتیک
بوکس بادی 1 اینچ سوپرقوی جنیوس صنعتی 0
بوکس بادی 1 اینچ فشارقوی سبک جنیوس صنعتی 0
بوکس بادی 1/2 اینچ سوماک صنعتی 0
بوکس بادی 1/2 اینچ سوماک صنعتی 0
بوکس بادی 1/2 اینچ سوپرقوی جنیوس صنعتی 0
بوکس بادی 1/2 اینچ سوپرقوی جنیوس صنعتی 0
بوکس بادی 3/4 اینچ سوماک صنعتی 0
بوکس بادی 3/4 اینچ سوپرقوی جنیوس صنعتی 0
بوکس بادی 3/4 اینچ فشارقوی جنیوس صنعتی 0
بوکس بادی 3/8 اینچ سوماک صنعتی 0
بوکس بادی 3/8 اینچ سوماک صنعتی 0
بوکس بادی 3/8 اینچ سوپرقوی جنیوس صنعتی 0
منگنه کوب بادی جیت صنعتی 900,000
منگنه کوب بادی سوماک صنعتی 0
منگنه کوب بادی ماکیتا ماکیتا صنعتی 1,100,000
میخ کوب بادی اسکا جیت صنعتی 1,400,000
میخ کوب بادی اسکا سوماک صنعتی 0
میخ کوب بادی اسکا سوماک صنعتی 0
میخ کوب بادی تی جیت صنعتی 0
میخ کوب بادی تی سوماک صنعتی 0
میخ کوب بادی تی پو جیت صنعتی 0
میخ کوب بادی تی پو سوماک صنعتی 0
میخ کوب بادی تی پو سوماک صنعتی 0
میخ کوب بادی ماکیتا ماکیتا 2,000,000
کمپرسور باد
کمپرسور باد 10 لیتری رونیکس نیمه صنعتی 0
کمپرسور باد 25 لیتری رونیکس صنعتی 0
کمپرسور باد 50 لیتری رونیکس صنعتی 0
کمپرسور باد 50 لیتری هیوندای صنعتی 0
کمپرسور باد 80 لیتری رونیکس صنعتی 0
کمپرسورباد 10 لیتری هیوندای نیمه صنعتی 0
کمپرسورباد 24 لیتری هیوندای صنعتی 0
کارواش
کارواش خانگی 100 بار رونیکس خانگی 0
کارواش خانگی 100 بار رونیکس خانگی 0
کارواش خانگی 120 بار هیوندای خانگی 0
کارواش خانگی 130 بار رونیکس خانگی 0
کارواش خانگی 140 بار رونیکس خانگی 0
کارواش خانگی 140 بار هیوندای خانگی 0
کارواش خانگی 150 بار هیوندای خانگی 0
کارواش خانگی 160 بار رونیکس خانگی 0
کارواش خانگی 160 بار هیوندای خانگی 0
کارواش فشار قوی 110 بار ماکیتا ماکیتا عمومی 5,000,000
اینورتر
اینورتر 200 آمپر رونیکس رونیکس صنعتی 0
اینورتر 200 آمپر سری تاپ لاین رونیکس رونیکس صنعتی 0
اینورتر 250 آمپر سری تاپ لاین رونیکس رونیکس صنعتی 0
اینورترجوشکاری 200 آمپر آروا آروا صنعتی 1,450,000
اینورترجوشکاری 200 آمپرادون ادون صنعتی 1,800,000
ابزار اندازه گیری
تراز لیزری خطی دیوالت دیوالت 1,980,000
ترازلیزری 360 درجه سه بعدی رونیکس رونیکس صنعتی 0
ترازلیزری دو خط 120 و 360 درجه رونیکس رونیکس صنعتی 0
متر لیزری 100 متری بلوتوث دار رونیکس رونیکس صنعتی 0
متر لیزری 100 متری بوش بوش صنعتی 0
متر لیزری 250 متری بوش بوش صنعتی 0
متر لیزری 40 متری بوش بوش صنعتی 0
متر لیزری 50 متری بوش بوش صنعتی 0
متر لیزری 50 متری دیوالت دیوالت صنعتی 0
متر لیزری 50 متری رونیکس رونیکس صنعتی 0
متر لیزری 50 متری ماکیتا ماکیتا صنعتی 1,900,000
متر لیزری 80 متری ماکیتا ماکیتا صنعتی 2,700,000
:
  • این لیست قیمت متعلق به فروشگاه پرشین تولز بوده و صرفاً جهت اطلاع بازدید کنندگان گرامی از نوسانات قیمت تنظیم گردیده است ، لذا هیچگونه مسئولیتی در قبال قیمتهای سایر فروشگاه ها ندارد.
  • تمامی قیمتها با توجه به نوسانات قیمت ارز و بازارممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر یابد و بدیهی است که این سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال خریدهای که مراحل خرید آن تکمیل نشده است ندارد.
  • قیمت تمام کالاها بر اساس تحویل درب فروشگاه بوده وهزینه ارسال و باربری جداگانه محاسبه می شود.
  • کالاهای بدون قیمت به منزله اتمام آن کالا در انبارشرکت واردکننده بوده وجهت دریافت اطلاعات بیشتر با فروشگاه تماس حاصل نمایید.

saeedasadi1360@gmail.com
021 66 17 17 29 - 30
021 66 17 25 97
تهران-خیابان امام خمینی-روبروی بیمارستان سینا- مجتمع تجاری رشید 3 طبقه زیر همکف پلاک 2